S. 3-1347 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde in België de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen
Jihane Annane    Nathalie de T' Serclaes   

organisatie van het werk
werkgelegenheidsbevordering
gelijke behandeling van man en vrouw
gelijke behandeling
positie van de vrouw
arbeidsmarkt
oudere werknemer
vergrijzing van de bevolking
werkende beroepsbevolking
motie van het Parlement
vrouwenarbeid
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1347/1 3-1347/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/9/2005
3-1347/2 3-1347/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 14/12/2006
3-1347/3 3-1347/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/9/2005   Indiening Doc. 3-1347/1 3-1347/1 (PDF)
13/10/2005   Inoverwegingneming
13/10/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/1/2007   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/10/2005   Verzending naar commissie
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke, Jean Cornil
17/1/2007   Bespreking
31/1/2007   Inschrijving op agenda
31/1/2007   Bespreking
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Bespreking
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Niet behandeld
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het vorstel van resolutie nr. 3-2047/1
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
22/3/2006   Verzending naar commissie voor advies
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
22/3/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
22/3/2006   Hoorzitting met mevrouw A. Cornet, professor, HEC-Ecole de gestion de l'ULG, responsable Unité de recherches EgiD (Etudes sur le genre et la diversité en gestion)
22/3/2006   Gedachtewisseling
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Olga Zrihen
17/5/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
17/5/2006   Hoorzitting met de heer Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad (NAR)
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
21/6/2006   Beslissing om bijkomende hoorzittingen te organiseren
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Hoorzitting met mevrouw Sile O'Dorchai en mevrouw Salimata Sissoko, onderzoekers bij het département d'économie du travail et de l'emploi, ULB
28/6/2006   Hoorzitting met mevrouw Van Varenbergh, Raad van gelijke kansen voor vrouwen en mannen
28/6/2006   Hoorzitting met mevrouw De Vos en mevrouw Peemans van het Comité de liaison des femmes
28/6/2006   Gedachtewisseling
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Regeling der werkzaamheden
14/11/2006   Inschrijving op agenda
14/11/2006   Niet behandeld
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
14/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Aanneming van het advies
het advies is eenparig aangenomen (11 stemmen)
14/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1347/2 3-1347/2 (PDF)
19/4/2007   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 19/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 17/1/2007, 31/1/2007, 7/2/2007, 28/3/2007
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 22/3/2006, 17/5/2006, 21/6/2006, 28/6/2006, 4/7/2006, 22/11/2006, 29/11/2006, 6/12/2006, 14/12/2006