S. 2-1200 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting
Sabine de Bethune   

gelijke behandeling van man en vrouw
rijksbegroting
nationale boekhouding
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1200/1 2-1200/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/6/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/6/2002   Indiening Doc. 2-1200/1 2-1200/1 (PDF)
13/6/2002   Inoverwegingneming
13/6/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/6/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Verzonden naar commissie