S. 4-1035 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om het thema van de gedwongen huwelijken aan te snijden tijdens de 53e zitting van de VN-commissie voor de Status van de Vrouw
Anne-Marie Lizin    Sabine de Bethune   

schijnhuwelijk
positie van de vrouw
gearrangeerd huwelijk
rechten van de vrouw
commissie VN
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1035/1 4-1035/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/11/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/11/2008   Indiening Doc. 4-1035/1 4-1035/1 (PDF)
4/12/2008   Inoverwegingneming
4/12/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/12/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving