S. 3-1470 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de toestand in EthiopiŽ
Sabine de Bethune    Lionel Vandenberghe    Wouter Beke    Erika Thijs   

EthiopiŽ
motie van het Parlement
politiek geweld
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1470/1 3-1470/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/12/2005
3-1470/2 3-1470/2 (PDF) Amendementen 20/12/2005
3-1470/3 3-1470/3 (PDF) Amendementen 22/12/2005
3-1470/4 3-1470/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1470/5 3-1470/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/12/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/12/2005   Indiening Doc. 3-1470/1 3-1470/1 (PDF)
8/12/2005   Inoverwegingneming
8/12/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/12/2005   Inschrijving op agenda
23/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
23/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-144 Hand. 3-144 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/12/2005   Verzending naar commissie
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Niet behandeld
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
22/12/2005   Aanneming na amendering
22/12/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1470/4 3-1470/4 (PDF)
22/12/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-1470/5 3-1470/5 (PDF)
23/12/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 22/12/2005