S. 4-502 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie
Sabine de Bethune    Paul Wille    François Roelants du Vivier    Philippe Mahoux    André Van Nieuwkerke    Georges Dallemagne    Josy Dubié    Wouter Beke   

motie van het Parlement
wapenbeperking
antipersoneel(s)mijn
oorlogsslachtoffer
conventioneel wapen
wapenopslag
slachtofferhulp
mijnenbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-502/1 4-502/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/12/2007
4-502/2 4-502/2 (PDF) Amendementen 22/1/2008
4-502/3 4-502/3 (PDF) Amendementen 6/5/2008
4-502/4 4-502/4 (PDF) Verslag namens de commissie 6/5/2008
4-502/5 4-502/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/5/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/12/2007   Indiening Doc. 4-502/1 4-502/1 (PDF)
10/1/2008   Inoverwegingneming
10/1/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/5/2008   Inschrijving op agenda
15/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-29 Hand. 4-29 (PDF)
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 4-29 Hand. 4-29 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/1/2008   Verzending naar commissie
22/1/2008   Inschrijving op agenda
22/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
22/1/2008   Bespreking
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Bespreking
6/5/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
6/5/2008   Aanneming na amendering
6/5/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-502/4 4-502/4 (PDF)
6/5/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-502/5 4-502/5 (PDF)
15/5/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Landsverdediging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/5/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 22/1/2008, 6/5/2008