S. 3-25 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties
Anne-Marie Lizin   

internationale financiŽn
Internationaal Muntfonds
motie van het Parlement
rechten van het individu
rechten van de mens
Wereldbank
armoede
recht om voor het gerecht te treden
ontwikkelingsland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-25/1 3-25/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/7/2003
3-25/2 3-25/2 (PDF) Amendement 1/6/2004
3-25/3 3-25/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/6/2004
3-25/4 3-25/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/6/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1299/1 - 2002-2003 op 10 oktober 2002.
Doc. 3-25/1 3-25/1 (PDF)
17/7/2003   Inoverwegingneming
17/7/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/7/2004   Inschrijving op agenda
8/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-69 Hand. 3-69 (PDF)
8/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o2) Hand. 3-70 Hand. 3-70 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/7/2003   Verzending naar commissie
8/12/2003   Inschrijving op agenda
8/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de†Bethune, Pierre Galand
8/12/2003   Regeling der werkzaamheden
12/1/2004   Inschrijving op agenda
12/1/2004   Regeling der werkzaamheden
1/3/2004   Inschrijving op agenda
1/3/2004   Hoorzitting met de heer Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank van BelgiŽ
1/3/2004   Gedachtewisseling
13/5/2004   Inschrijving op agenda
13/5/2004   Hoorzitting met de heer Gino P. Alzetta, alternate executive director van de Wereldbank
13/5/2004   Gedachtewisseling
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Niet behandeld
1/6/2004   Inschrijving op agenda
1/6/2004   Niet behandeld
15/6/2004   Inschrijving op agenda
15/6/2004   Bespreking
15/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o1)
15/6/2004   Aanneming zonder amendering
15/6/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-25/3 3-25/3 (PDF)
15/6/2004   Tekst aangenomen Doc. 3-25/4 3-25/4 (PDF)
8/7/2004   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Minister van FinanciŽn
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/7/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/12/2003, 12/1/2004, 1/3/2004, 13/5/2004, 15/6/2004