Auteurs- en sprekersregister betreffende "Buysse Yves" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Police-on-web" - Aantal klachten - Uitbreiding - Extra faciliteiten - Timing (4-4053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4053
"Police-on-web" - Aantal klachten - Uitbreiding - Extra faciliteiten - Timing (4-5974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5974
A350 XWB-programma - "Parkeren" van overheidsgeld op de geblokkeerde rekening van een privťfirma - Rapportage - Controles - Adviezen (5-8378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8378
A350 XWB-programma - "Parkeren" van overheidsgeld op de geblokkeerde rekening van een privťfirma - Rapportage - Controles - Adviezen (5-8379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8379
A380-project - Steun aan innovatieve kmo's - Rekenhof - Regionale spreiding (5-8376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8376
A380-project - Steun aan innovatieve kmo's - Rekenhof - Regionale spreiding (5-8377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8377
Aan de kaak stellen van de manier van werken en van de minachting voor de Senaat      
  3-191
p. 44 3-191 p. 44 (PDF)
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1977
Accijnzen - Vrijstelling voor diplomaten van het betalen van taksen op motorbrandstof (4-1388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1388
Administratie van Douane en Accijnzen - Containerscanners (3-7484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10488-10489 3-90 p. 10488-10489 (PDF)
Agentschap 112 - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3332
Agentschap 112 - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3333
Airbusproject - Overheidssteun - Bedrijven - Informatieplicht - Overzicht - Maatregelen (5-8370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8370
Airbusproject - Overheidssteun - Bedrijven - Informatieplicht - Overzicht - Maatregelen (5-8371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8371
Airbusproject - Voorschotten - Terugbetaling - Strategie - Bedragen (5-8374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8374
Airbusproject - Voorschotten - Terugbetaling - Strategie - Bedragen (5-8375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8375
Algemene nationale gegevensbank (ANG) - Drieledige identificatie - Tekortkomingen (4-7091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7091
Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Omkadering - Personeel - SubsidiŽring (4-4286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4286
Ambassades in Marokko en Turkije - Laissez-passer-documenten (Belgische reizigers in het buitenland die niet meer in het bezit zijn van de nodige verblijfsdocumenten) (3-1221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1379 3-23 p. 1379 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1885-1886 3-28 p. 1885-1886 (PDF)
Arbeidsinspectie - Zichtbaarheid van de politie-uniformen - Rapport - Verbeteringen - Processen-verbaal (5-10123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10123
Arbeidsinspectie - Zichtbaarheid van de politie-uniformen - Veiligheidskledij - Opvolging (5-10120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-10120
Arbeidsovereenkomsten - Elektronisch opmaken - Uitvoeringsbesluiten - Stand van zaken (5-43)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-43
Arrestaties - Gebruik van kabelbinders in plaats van handboeien - Klachten (4-6469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6469
Asbestfonds - Uitkeringen - Rechtstreekse slachtoffers - Nabestaanden (5-9107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9107
Asiel- en migratiebeleid - RepatriŽringsopdrachten - Lokale en regionale politie - Rol (4-3791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3791
Asiel- en migratiebeleid - RepatriŽringsopdrachten - Lokale en regionale politie - Rol (4-3792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3792
Asiel- en migratiebeleid - RepatriŽringsopdrachten - Lokale en regionale politie - Rol (4-6138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6138
Asielbeleid - Conventie van Dublin - Gevolgen voor BelgiŽ (Behandeling van een asielaanvraag door ťťn enkele Lidstaat) (3-7489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10554-10556 3-90 p. 10554-10556 (PDF)
Asielcentra - Bedreigingen en geweldpleging - Aantallen (5-303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-303
Asielcentra - Bedreigingen en geweldpleging - Aantallen (5-304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-304
Asielzoekers - Gesloten centra - Personeelsverloop - Opvolging (5-2825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2825
Asielzoekers - Lokale Opvanginitiatieven (LOI's) - Bezettingsgraad (5-5145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5145
Asielzoekers - Lokale Opvanginitiatieven (LOI's) - Bezettingsgraad (5-733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-733
Asielzoekers - Opvangproblematiek - Gebruik van de Rijkswachtkazerne van Knokke-Heist (5-611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-611
Asielzoekers - Opvangproblematiek - Gebruik van de Rijkswachtkazerne van Knokke-Heist (5-612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-612
Asielzoekers - Turkije - Aantal (3-7227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9911 3-88 p. 9911 (PDF)
Asielzoekers - Vingerafdrukken - Controle - Vergelijking met de databanken van de politie (3-241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 168-169 3-2 p. 168-169 (PDF)
Azielzoekers - Turkije - Onderhandelingen over de toetreding tot de Europese Unie (3-1530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buyssse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1883-1884 3-28 p. 1883-1884 (PDF)
Belastingaangiften - Programma Taxi - Problemen - Maatregelen (4-3865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3865
Belastingaangiften - Programma Taxi - Problemen - Maatregelen (4-5166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5166
Belastingambtenaren - Detachering bij de politie - Aantallen - Resultaten - Kostprijs (4-4185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4185
Belastingambtenaren - Detachering bij de politie - Evaluatie (4-4184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4184
Belgacom - Personeel - Taalaanhorigheid (5-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-751
Belgen in het buitenland - Stemmen per briefwisseling - Meer efficiŽnte organisatie (4-4343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4343
Belgen in het buitenland - Stemming - Vervroegde verkiezingen - Oproeping - Registratie (5-3633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3633
Belgen in het buitenland - Stemming - Vervroegde verkiezingen - Oproeping - Registratie (5-4423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4423
Belgen in het buitenland - Stemrecht - Stemmen op papier - Alternatief (4-4345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4345
Belgen in het buitenland - Verkiezingen - Elektronisch stemmen - Toekomst - Wetswijziging - Stand van zaken (5-3632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3632
Belgen in het buitenland - Verkiezingen - Elektronisch stemmen - Toekomst - Wetswijziging - Stand van zaken (5-4422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4422
Belgisch leger - Terechtstellingen - Heropening van de gerechtelijke dossiers (Terechtstellingen van Belgische militairen door het Belgisch leger tijdens de Eerste Wereldoorlog) (3-26)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 17 3-1 p. 17 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-2
p. 147 3-2 p. 147 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-7
p. 478-479 3-7 p. 478-479 (PDF)
Belgische ambassade in Kinshasa - Militair attachť - Aanbesteding - Taalgebruik (2-2601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3841 2-69 p. 3841 (PDF)
Belgische handelsschepen - Piraterij - Gewapende private bewakingsfirma's (5-6187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6187
Belgische handelsschepen - Piraterij - Gewapende private bewakingsfirma's (5-6188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6188
Belgische militairen die deel uitmaken van de NAVO-vredesmacht in Kosovo - Bescherming - Maatregelen (2-1429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2001-2003 2-40 p. 2001-2003 (PDF)
Belgische troepen in SomaliŽ - Verzoek van de Amerikaanse overheid - Type ondersteuning (2-2287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3280-3281 2-59 p. 3280-3281 (PDF)
Belgocontrol - Luchtruimstudie voor de regionale luchthaven Wevelgem-Bissegem - Resultaten (5-2149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2149
Belgocontrol - Personeel - Taalaanhorigheid (5-747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-747
Belgocontrol - Personeel - Taalaanhorigheid (5-822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-822
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2009-2010)      
  Benoeming van de heer Yves Buysse tot derde ondervoorzitter van de Senaat
4-88
p. 4-5 4-88 p. 4-5 (PDF)
Beroepsziekte - Invaliden en uitkeringsgerechtigden (4-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1541
Beroepsziekte - Uitkeringsgerechtigden - Personen met een handicap - Cijfers - Evolutie (5-5720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5720
Beroepsziekten - Uitkeringsgerechtigden - Personen met een handicap - Cijfers - Evolutie (5-6033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6033
Bevordering van ambtenaren - Regering in lopende zaken (5-2039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2039
Bewoners van de gesloten centra - Doorsturen naar gevangenissen (4-1563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1563
Bewoners van de gesloten centra - Doorsturen naar gevangenissen (4-2688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2688
Bijzondere Inspectie Diensten - Politiediensten - Gezamenlijke acties - Opvolging en evaluatie (4-7481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7481
Bloedafname na opvordering door politie - Artsen - Vergoeding (5-3313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3313
Bloedafname na opvordering door politie - Artsen - Vergoeding (5-4383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4383
Boedapest - Belgische ambassade - Ontbreken van de vlag van de Vlaamse Gemeenschap (4-3453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3453
Borden voor verkiezingsaffiches - Ter beschikking stelling door gemeenten - Verplichting (4-6518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6518
Bouw van het nieuwe vluchtelingencentrum - Luchthaven van Zaventem - Stand van zaken (4-6523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6523
Bpost - De Post - Aangetekende zendingen - Betwistingen - Veroordelingen (5-3327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3327
Bpost - De Post - Aangetekende zendingen - Betwistingen - Veroordelingen (5-4394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4394
Bpost - Klantendienst - Taalgebruik (5-7618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7618
Bpost - Vlaamse postkantoren - Kortrijk - Taalgebruik - Volgnummers voor wachtrijen (5-6736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6736
Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen (4-4623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4623
Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen (4-4624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4624
Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen (4-5692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5692
Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen (4-6014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6014
Brandweer - Interventiewagens - Zwarte doos - Proefperiode - Provincie Antwerpen - Uitbreiding (5-2950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2950
Brandweer - Interventiewagens - Zwarte doos - Proefperiode - Provincie Antwerpen - Uitbreiding (5-4408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4408
Brandweerkorpsen - Interventiestatistieken - Beschikbaarheid - Maatregelen (3-2879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3642 3-45 p. 3642 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4162 3-49 p. 4162 (PDF)
Brandweermannen - Basisopleiding - Training - Aantal uren (4-1763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1763
Brugge - Penitentiair centrum - Afdeling Hoge Veiligheid - Draaiboek bij brand (5-5715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5715
Buitenlandse bezoldigde sportbeoefenaars - Belastingvoordeel (4-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1594
Buitenlandse rijbewijzen - Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden, en de detectie van valse rijbewijzen - Registratie - Aantallen (5-2823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2823
Buitenlandse rijbewijzen - Omruiling - Rechtzettingen na een omwisselingen per vergissing (5-2363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-2363
Buitenlandse rijbewijzen - Omruiling - Rechtzettingen na een omwisselingen per vergissing (5-4404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4404
Buitenschoolse kinderopvang - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Subsidies aan Nederlandstalige en Franstalige promotoren (2-2272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3221 2-59 p. 3221 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3644-3645 2-65 p. 3644-3645 (PDF)
Bureau voor Normalisatie - Personeel - Taalaanhorigheid (5-746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-746
Busreizen Marokko-BelgiŽ - Vervoer van illegale reizigers en drugs (3-1670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1966-1967 3-29 p. 1966-1967 (PDF)
COVID-19 - Tijdelijke werkloosheid - Cijfers - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Gegevens - Beschikbaarheid (7-1504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1504
COVID-19 - Tijdelijke werkloosheid - Cijfers - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Gegevens - Beschikbaarheid (7-1462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1462
Cannabisgebruik - Verband met depressief gedrag (Onderzoek bij Australische jongeren) (2-1886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2692-2693 2-51 p. 2692-2693 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Personeel - Taalaanhorigheid (5-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-770
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Toepassing van de taalwetgeving (Vacante betrekkingen op de website) (2-2400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3401 2-61 p. 3401 (PDF)
Civiele bescherming - Vrijwilligers - Aanwerving - Statuut (5-3319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3319
Civiele bescherming - Vrijwilligers - Aanwerving - Statuut (5-4411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4411
Civiele veiligheid - Nucleaire alarmsirenes - Controle - Frequentie en resultaten (4-4626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4626
Civiele veiligheid - Nucleaire alarmsirenes - Controle - Frequentie en resultaten (4-6015)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6015
Civiele veiligheid - Nucleaire site en Seveso-bedrijven - Tests van de waarschuwingssystemen (5-193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-193
Commissie voor het Bank-, FinanciŽn- en Verzekeringswezen - Personeel - Taalaanhorigheid (5-744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-744
Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen (7-639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   dossier afgesloten
SV 7-639
Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen (7-705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-705
Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen (7-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-751
Cybercriminaliteit - Aanpak - ęQuick responsive communityĽ - ęQuick Reaction ForceĽ - Andere initiatieven (7-628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-628
De Post - Bedrijfsrestaurants - Reorganisatie (3-615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-11
p. 687 3-11 p. 687 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 824-826 3-13 p. 824-826 (PDF)
De Post - Bevorderingen (Vakbondsafgevaardigden) (3-1231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1373-1374 3-23 p. 1373-1374 (PDF)
De Post - Postbeambten - Productiviteit - Verschillen tussen Vlaanderen en WalloniŽ (3-6960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9843-9844 3-88 p. 9843-9844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10311-10312 3-89 p. 10311-10312 (PDF)
De Post - Productiviteit - Aantal werknemers - Afwezigheden door ziekte (4-4344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4344
De Post - Raad van bestuur - Regionale managers - Taalpariteit (2-1550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2185-2186 2-43 p. 2185-2186 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2284 2-44 p. 2284 (PDF)
De Post - Taalkaders (2-2044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2922 2-54 p. 2922 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3551-3552 2-63 p. 3551-3552 (PDF)
De Post - Verkiezingsdrukwerk - Vaste data - Herneming van het systeem (4-2235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
SV 4-2235
De West-Vlaamse politieschool (Beperkte capaciteit) (5-2459)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-184 COM
p. 11-12 5-184 COM p. 11-12 (PDF)
De aanstelling van de nieuwe brigadecommandant "paracommando" (2-988)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-206
p. 18-19 2-206 p. 18-19 (PDF)
De besteding van de retributies betaald aan de Directie Private Veiligheid (door bewakingsfirma's, alarminstallateurs e.a. - Fonds voor de bewakingsondernemingen) (4-838)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-71
p. 54-55 4-71 p. 54-55 (PDF)
De bestemming van de kazerne in Lissewege (Vestiging van een centrum voor illegalen) (3-32)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-18
p. 20-21 3-18 p. 20-21 (PDF)
De betaling door buitenlandse onderdanen van de kosten van medische ingrepen (Wanbetalingen) (5-3602)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 42-44 5-230 COM p. 42-44 (PDF)
De beŽdiging van treinbegeleiders (4-1424)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 78-80 4-111 p. 78-80 (PDF)
De bijkomende posten voor de spoorwegpolitie (Gare d'Ostende) (3-2002)      
  Vraag om uitleg van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 74-75 3-195 p. 74-75 (PDF)
De blijvende illegalenproblematiek in Oostende en Zeebrugge (Cijfers - Samenwerking met Frankrijk - Klachten van het treinpersoneel) (4-1022)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 77-80 4-83 p. 77-80 (PDF)
De communicatie van de onderrichtingen in verband met de verkiezingen van 7 juni (Mogelijkheid om de naam van de echtgenote op de kieslijst te vermelden) (4-768)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-76
p. 27-29 4-76 p. 27-29 (PDF)
De desastreuze situatie bij de opsporingsdiensten van Douane en Accijnzen (Gebrek aan middelen en personeel om efficiŽnte controles te verrichten - Patrouilles op de Noordzee, in de havens en op binnenwateren - Project "Paperless" - Officieren van gerechtelijke politie) (3-366)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-66
p. 14-16 3-66 p. 14-16 (PDF)
De diefstallen van boorddocumenten uit voertuigen (5-2199)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 29-30 5-156 COM p. 29-30 (PDF)
De dramatische financiŽle toestand van de federale politie (Personeelstekort) (5-33)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-1 COM
p. 8-9 5-1 COM p. 8-9 (PDF)
De effecten van de sensibilisering van de studenten secundair onderwijs voor het beroep verpleegkunde (Evaluatie van de promotiecampagne) (4-1020)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 68-69 4-83 p. 68-69 (PDF)
De evolutie inzake de illegalenproblematiek in Zeebrugge (3-82)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-22
p. 16-17 3-22 p. 16-17 (PDF)
De forse stijging van het aantal Spaanse steunaanvragers van Marokkaanse origine (Misbruik - OCMW - Antwerpen) (4-891)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-89
p. 27-29 4-89 p. 27-29 (PDF)
De functiedifferentiatie binnen de verpleegkunde (Verschillende taken en verpleegkundige prestaties voor elk opleidingsniveau) (4-1021)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 69-70 4-83 p. 69-70 (PDF)
De gift of toezegging van 86 miljoen euro door de Belgische staat aan het Europees Parlement voor bijkomende kantoren (in Brussel - Bouwproject Trebel - Zie ook schriftelijke vragen 5-10042 en 5-10043) (5-4906)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-292 COM
p. 8-9 5-292 COM p. 8-9 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheid (Stand van zaken invoeren nieuwe hulpverleningszones - Inschakelen gepensioneerde commandanten - Dotaties - Begeleidingscommissie) (4-926)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 67-68 4-78 p. 67-68 (PDF)
De illegalenproblematiek in de kustregio (5-3608)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-229 COM
p. 25-26 5-229 COM p. 25-26 (PDF)
De ingebruikname van de afdeling met verscherpt toezicht van de Brugse gevangenis (Plannen qua extra beveiligingswerken en personeelsformatie) (3-1505)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-214
p. 17-18 3-214 p. 17-18 (PDF)
De inzet van kynologenhulpverleningsteams (Inzetten van speurhonden bij zoekacties naar slachtoffers en vermisten) (4-918)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-93
p. 35-36 4-93 p. 35-36 (PDF)
De mobilisatie van Turken in het buitenland (5-6645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6645
De mogelijke herziening van het Schengenverdrag (Herinvoeren van controles aan de binnengrenzen als antwoord op de illegale immigratie) (5-2296)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 17-18 5-156 COM p. 17-18 (PDF)
De mogelijkheid van politieambtenaren om een politiek mandaat uit te oefenen (3-996)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-150
p. 23-25 3-150 p. 23-25 (PDF)
De mogelijkheid voor de federale politie om in beslag genomen voertuigen als dienstvoertuig te kunnen gebruiken (Uitvoering artikelen 468 en 469 van de programmawet van 24 december 2002) (3-1943)      
  Vraag om uitleg van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-191
p. 43-44 3-191 p. 43-44 (PDF)
De nachtpermanenties van de spoorwegpolitie in Gent en Brugge (Gevolgen van de beurtelingse permanentie) (4-672)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-66
p. 29-30 4-66 p. 29-30 (PDF)
De omruiling van buitenlandse rijbewijzen (Fraude - Aantallen - Valse attesten van buitenlandse verzekeringsmaatschappijen) (5-609)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-53 COM
p. 15-17 5-53 COM p. 15-17 (PDF)
De ontradingscampagnes met betrekking tot de illegale immigratie (Internationale projecten opgezet met een budget van Ontwikkelingssamenwerking) (3-2319)      
  Vraag om uitleg van de heer Buysse aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 159-161 3-216 p. 159-161 (PDF)
De opvolging van het rapport van de arbeidsinspectie met betrekking tot de zichtbaarheid van politie (Zichtbaarheid van de politie-uniformen - Verkeerscontroles) (5-4964)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-295 COM
p. 5-6 5-295 COM p. 5-6 (PDF)
De overgangsexamens voor ambtenaren van de niveaus B en C naar een betrekking van niveau A (Nadelen voor de Nederlandstalige ambtenaren) (5-4910)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken en aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-298 COM
p. 7-9 5-298 COM p. 7-9 (PDF)
De personeelsbezetting in de afdeling verhoogde veiligheid van de Brugse gevangenis (4-234)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-25
p. 23-24 4-25 p. 23-24 (PDF)
De personeelstekorten bij de scheepvaartpolitie (5-8977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8977
De problematiek van illegalen in het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende (PolitiŽle maatregelen om het probleem in te dijken) (4-248)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 74-76 4-26 p. 74-76 (PDF)
De recente aanhouding van illegalen in Zeebrugge (2-1086)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 23-25 2-235 p. 23-25 (PDF)
De recente daden van vandalisme in Voeren (Sportinfrastructuur van SK Moelingen, een Voerense voetbalvereniging) (2-591)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-110
p. 20-21 2-110 p. 20-21 (PDF)
De rellen in de Brusselse gemeenten en de veiligheid van de politiediensten (Allochtone jongeren en straatbendes) (4-969)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-99
p. 52-54 4-99 p. 52-54 (PDF)
De reorganisatie van de spoorwegpolitie (2-908)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-188
p. 6-8 2-188 p. 6-8 (PDF)
De representativiteit van de Veiligheidsmonitor (EnquÍte naar de bevindingen van de burger omtrent buurtproblemen, onveiligheidsgevoel, slachtofferschap en werking van de politie - Methodologie) (4-1457)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 63-65 4-112 p. 63-65 (PDF)
De resultaten van het werkbezoek aan Algerije (Illegale immigratie - Probleem van de identiteitscontroles - Visa) (5-3231)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-214 COM
p. 12-15 5-214 COM p. 12-15 (PDF)
De stand van zaken in het regularisatiedossier (Regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn vreemdelingen - Afgewezen aanvragen - RepatriŽringen - Hangende dossiers) (2-1200)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-262
p. 13-14 2-262 p. 13-14 (PDF)
De toekomst en de acute problemen van de Civiele Bescherming (onder andere door het personeelstekort) (5-3838)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-245 COM
p. 4-5 5-245 COM p. 4-5 (PDF)
De toekomst van de Civiele Bescherming (in het kader van de hervormingen van de civiele veilgheid) (5-3351)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 34-36 5-216 COM p. 34-36 (PDF)
De toekomstige bestemming van de kazerne in Zedelgem en van het militaire domein Vloethemveld (Onderofficierenschool) (3-2001)      
  Vraag om uitleg van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 75-76 3-195 p. 75-76 (PDF)
De voorgestelde oplossingen voor het illegalenprobleem in Zeebrugge (3-48)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-19
p. 12-13 3-19 p. 12-13 (PDF)
De werking van de arrondissementele informatiekruispunten (voor de verwerking en analyse van bestuurlijke en gerechtelijke informatie - Ondersteunende dienst samengesteld uit leden van de federale en lokale politie - Directie van de operationele politionele informatie, CGO - Aanbevelingen van het Comitť P) (4-1509)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 77-79 4-114 p. 77-79 (PDF)
Defensie - Brandbestrijdingsoefeningen - ęDamage Control CenterĽ in Ryckevelde - Propaangasinstallatie - Gebruik - Natuur- en milieubescherming - Brandoefeningen - Gegevens (7-1133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1133
Defensie - Krijgsmacht - Personeel - Taalaanhorigheid (5-735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-735
Defensie - Prestaties aan derden - Criteria (4-2087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-2087
Defensie - Prestaties aan derden - Criteria (4-2635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2635
Defensie - Uitvoering van werkstraffen - Aantal veroordeelden - Inzetting (4-4629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4629
Dienstencheques- Koninklijk besluit - Aanwervingen - Vrijstellingen - Overzicht (5-11023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-11023
Diplomatieke missies - Verdrag van Wenen - Persona non grata - Overzicht (5-9077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9077
Diplomatieke missies - Verdrag van Wenen - Persona non grata - Overzicht (5-9078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9078
Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending (4-2706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2706
Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending (4-293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-293
Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending (4-5911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5911
Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending (4-599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-599
Directoraten-generaal Vreemdelingenzaken, Preventie en Veiligheid - Crisiscentrum - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen (4-6521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6521
Dringende medische hulp - Paramedische Teams (PIT) - Inzet - Evaluatie (5-2332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2332
Drugscontroles in het verkeer (Aanpassing van de drugstests) (4-258)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 48-52 4-27 p. 48-52 (PDF)
Dubbele nationaliteit - Toestand in BelgiŽ (5-2874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2874
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Yves Buysse, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Buysse, senator-opvolger voor het Nederlandse kiescollege
2-100
p. 7 2-100 p. 7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Yves Buysse, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Buysse, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Yves Buysse, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Een classificatiesysteem van en onderzoek naar levenloos geboren kinderen (4-1462)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 49-51 4-112 p. 49-51 (PDF)
Elektronisch stemmen - Schermen met kandidaten - Voorziene presentatie voor de verkiezingen van juni 2009 (4-2224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-2224
Elektronische identiteitskaarten - Gedetacheerd personeel (Personeel van De Post, Belgacom en NMBS) (3-1185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1373 3-23 p. 1373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2715 3-36 p. 2715 (PDF)
Elektronische identiteitskaarten - Uitreiking (5-48)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-48
Erfgoedsector - Musea - Private veiligheid - Bewakingsagenten - Erfgoedbewakers (5-5718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5718
Eurodac - Toegang voor de politiediensten (4-4182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4182
Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Gift of toezegging van de Belgische Staat - Trebel-gebouw - Stand van zaken (5-10449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10449
Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Toezegging door de Belgische Staat - Trebel-gebouw (5-10042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10042
Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Toezegging door de Belgische Staat - Trebel-gebouw (5-10043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10043
Europees parlement - Bijkomende kantoren - Trebel-gebouw - Belgische staat - Gift of toezegging van 86 miljoen euro (5-11154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-11154
Europese databank Eurodac - Politiediensten - Asielzoekers - Vingerafdrukken - Toegang (5-6567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6567
Europese verkiezingen van 7 juni 2009 - Belgen die in het buitenland verblijven - Beperkte deelname - Redenen (4-3789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3789
Europese verkiezingen van 7 juni 2009 - Belgen die in het buitenland verblijven - Beperkte deelname - Redenen (4-3790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3790
Europese verkiezingen van 7 juni 2009 - Belgen die in het buitenland verblijven - Beperkte deelname - Redenen (4-5968)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5968
Europese verkiezingen van 7 juni 2009 - Verkiesbaarheid van Europeanen afkomstig uit een andere Lidstaat - Keuze van de taalaanhorigheid (4-2225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-2225
Europese wetgeving op de chemische stoffen - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH)-verordening - Controle op de naleving (4-6462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6462
Europese wetgeving op de chemische stoffen - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH)-verordening - Controle op de naleving (4-6463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6463
Eventuele verkoop van de Oesterparking aan de stad Brugge (Overdracht van grond door de NMBS aan de stad Brugge, om er de Beurshalle te bouwen) (4-1159)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 79-80 4-94 p. 79-80 (PDF)
FOD Binnenlandse Zaken - Opbouw geldelijke anciŽnniteit - Opmerkingen van het Rekenhof (4-291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-291
FOD Binnenlandse Zaken - Opbouw geldelijke anciŽnniteit - Opmerkingen van het Rekenhof (4-597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-597
FOD Binnenlandse Zaken - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-3337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3337
FOD Economie - Taalgebruik - Particulieren die in het Nederlandse taalgebied wonen (4-4627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4627
FOD Economie - Taalgebruik - Particulieren die in het Nederlandse taalgebied wonen (4-5881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5881
FOD FinanciŽn - Intranet - Taalgebruik (4-7529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7529
FOD Personeel en Organisatie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-3335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3335
FOD Personeel en Organisatie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-5772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5772
Fedasil - Begrotingsboekhouding (4-1356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1356
Fedasil - Doorgeefsubsidies (4-1357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1357
Fedasil - Jaarlijkse inventaris (4-1360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1360
Fedasil - Rekeningen (4-1358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1358
Fedasil - Reservefonds (4-1361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1361
Fedasil - Samenwerking met de Regie der Gebouwen (4-1359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1359
Fedasil - Te grote reserves (4-1362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1362
Fedasil - Verrichtingen voor orde (4-1363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1363
Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Meldingen - Zelf vastgesteld inbreuken (Dubieuze handelingen op het web) (3-1499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1708-1709 3-27 p. 1708-1709 (PDF)
Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Meldingen - Zelf vastgestelde inbreuken (Dubieuze handelingen op het web) (3-1500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1668 3-27 p. 1668 (PDF)
Federale Computer Crime Unit (FCCU) - Personeelsbezetting (Bestrijding van dubieuze handelingen op het web) (3-1501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1710-1711 3-27 p. 1710-1711 (PDF)
Federale Computer Crime Unit (FCCU) - Personeelsbezetting (Bestrijding van dubieuze handelingen op het web) (3-1502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1668-1669 3-27 p. 1668-1669 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Personeelsprobleem - Werknemers van niveau A en B - Maatregelen (4-3828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3828
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Personeelsprobleem - Werknemers van niveau A en B - Maatregelen (4-5164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5164
Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) - Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) - Activa - Onvolledig inventaris (4-6517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6517
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Dienst Sociale Inspectie - Personeelsbestand (5-2965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2965
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Dienst Sociale Inspectie - Personeelsbestand (5-4403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4403
Federale Politie - Kandidaat-politieagenten - Selectie - Criteria - Selectieproces - Evaluatie - Resultaten (5-3552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3552
Federale Politie - Kandidaat-politieagenten - Selectie - Criteria - Selectieproces - Evaluatie - Resultaten (5-4416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4416
Federale gerechtelijke politie - Onderzoekscapaciteit - Sectie Criminele Informatie - Informantenwerking (4-7018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7018
Federale gerechtelijke politie van het arrondissement Brugge - Begeleidingstraject inzake waardebepaling en cultuurverandering - Aanbevelingen - Organisatie in andere arrondissementen (4-6468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6468
Federale overheid - Arbeidsgeneeskunde - Bedrijfsarts - Aantal (5-3324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3324
Federale overheid - Arbeidsgeneeskunde - Bedrijfsarts - Aantal (5-4397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4397
Federale overheid - Bedrijfsartsen - Tekort - Salaris (5-5375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5375
Federale overheid - Bedrijfsartsen - Tekort - Salaris (5-5376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5376
Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ) - Webstek - Taalgebruik (7-234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-234
Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Uitvoering van werkstraffen - Aantallen - Functies en diensten (4-4628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4628
Federale overheidsdiensten - Databank met personeelsgegevens - Problemen bij Pdata - Maatregelen (5-2824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2824
Federale overheidsdiensten - Databank met personeelsgegevens - Problemen bij Pdata - Maatregelen (5-4396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4396
Federale overheidsdiensten - Werkstraffen - Stand van zaken (4-4743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4743
Federale overheidsdiensten - Werkstraffen - Stand van zaken (4-5701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5701
Federale politie - Databank ViCLAS - Kosten - Personeelsbezetting (Violent Crime Linkage System) (4-1791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1791
Federale politie - Gevaarlijke gedetineerden - Overbrenging (3-6416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9179 3-84 p. 9179 (PDF)
Federale politie - In beslag genomen voertuigen - Mogelijkheid om als dienstvoertuig te kunnen gebruiken (4-1258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1258
Federale politie - In beslag genomen voertuigen - Mogelijkheid om als dienstvoertuig te kunnen gebruiken (4-1259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1259
Federale politie - Inzetting van visueel gehandicapte personen - Evaluatie (4-3834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3834
Federale politie - Inzetting van visueel gehandicapte personen - Evaluatie (4-5969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5969
Federale politie - Meten van de prestaties - European Foundation for Quality Management-model (4-7477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7477
Federale politie - Nationale en arrondissementele tapkamers - Inzet van blinden en slechtzienden - Evaluatie van de proefperiode (4-249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-249
Federale politie - Nationale en arrondissementele tapkamers - Inzet van blinden en slechtzienden - Evaluatie van de proefperiode (4-590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-590
Federale politie - Personeel - Taalaanhorigheid (5-745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-745
Federale politie - Procedure voor het beheer van de activa - Aanpassing aan de nieuwe structuren - Maatregelen (4-6519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6519
Federale politie - Spoorwegpolitie - Acties tegen stadsbendes (Metro) (3-6412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9177 3-84 p. 9177 (PDF)
Federale politie - Spoorwegpolitie - Drugsacties - Evolutie (3-6413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9177-9178 3-84 p. 9177-9178 (PDF)
Federale politie - Sproeiwagens en ander rollend materieel - Terbeschikkingstelling aan andere landen (Ordehandhaving - Noord-Ierland) (2-1376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1922 2-39 p. 1922 (PDF)
Federale politie - Valse of vervalste documenten - Nationale luchthaven (3-6414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9178 3-84 p. 9178 (PDF)
Federale politie - Verschillende toezichtorganen - Sluiten van overeenkomsten (4-7483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7483
Federale verkiezingen - Kiesbureaus - Leden - Aanduiding van vrijwilligers - Stand van zaken - Vlaams kiesdecreet (5-6568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6568
Federale verkiezingen - Kiesomschrijving - Bevolkingsaantallen - Aantal zetels - Aanpassing - Berekening - Communicatie - Toepassing (7-1466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1466
Fonds Leefmilieu - Inkomsten - Aanwending van de middelen (Geldboeten in geval van lozing van schadelijke stoffen in zee) (3-2611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3260-3261 3-42 p. 3260-3261 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3422-3423 3-43 p. 3422-3423 (PDF)
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Subsidies (4-1389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1389
Gebrek aan verpleegkundigen - Sensibilisering in middelbare scholen - Evaluatie (5-45)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-45
GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Drietalige mededelingen in toeristische centra - Aantallen - Meldingen (4-3833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3833
Gedecentraliseerde politiescholen - West-Vlaamse politieschool - Vacatures - Capaciteit (5-2873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2873
Gedecentraliseerde politiescholen - West-Vlaamse politieschool - Vacatures - Capaciteit (5-4406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4406
Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden (4-4497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4497
Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden (4-5685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5685
Gemeentelijke administratieve sancties - Invordering - Onmiddellijke inning (5-2333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2333
Gemeentelijke administratieve sancties - Samenwerking tussen parket en gemeenten (3-6251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8966-8967 3-82 p. 8966-8967 (PDF)
Gemeentelijke administratieve sancties - Samenwerking tussen parket en gemeenten (Administratieve boetes wegens overlast) (3-6250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-82
p. 8949 3-82 p. 8949 (PDF)
Gemeentelijke administratieve sancties - Samenwerking tussen parket en gemeenten (Bestraffing van overlast) (3-6252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8755-8756 3-80 p. 8755-8756 (PDF)
Gemeenteraadsverkiezingen - Kandidaatstelling militairen - Stand van zaken (5-7355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7355
Genaturaliseerde vreemdelingen - Tekortkoming aan bepaalde verplichtingen - Ontnemen van de Belgische nationaliteit (2-2517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3638 2-65 p. 3638 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3715 2-66 p. 3715 (PDF)
Geneesmiddel Zyban - Nevenwerkingen (Geneesmiddel dat dient om rokers van hun verslaving af te helpen) (2-1850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2632-2633 2-50 p. 2632-2633 (PDF)
Gerechtelijke politie - Onderzoeken - Criminele organisaties (3-6415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9178 3-84 p. 9178 (PDF)
Gesloten centra - Uitgeprocedeerde asielzoekers - Vrijlating (5-2196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2196
Gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel - Brandstichting en rellen van eind augustus 2008 - Schade - Kosten (4-6522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6522
Gesloten instelling - Bouw - Moeilijk beheersbare Vreemdelingen - Stand van zaken (4-3898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3898
Gevangenis van Brugge - Drugsvrije afdeling - Drugsprogramma's voor gedetineerden - Stand van zaken - Resultaten (5-11153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-11153
Gevangenis van Brugge - Gedetineerden - Verwerking van kunstmest - Risico's (4-3103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3103
Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles (5-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-230
Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles (5-4377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4377
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding (4-3506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3506
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding (4-5641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5641
Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden (4-4645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4645
Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden (4-5697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5697
Gevangenissen - Medische verzorging van gedetineerden - Medische centra van Brugge en van Sint-Gillis - Ziekenhuizen (3-2241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2780 3-37 p. 2780 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 2994-2997 3-39 p. 2994-2997 (PDF)
Gevangenissen - Methadonbehandelingen voor gevangene - Cijfers - Kostprijs - Methadonprogramma's - Evaluatie - Opvolging na vrijlating (7-1534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1534
Gevangenissen - Methadongebruik (4-4643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4643
Gevangenissen - Methadongebruik (4-5695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5695
Gevangenissen - Nationale Loterij en andere kansspelen - Eventueel mogelijkheid voor gedetineerden om mee te spelen (3-1511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1660 3-27 p. 1660 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2058-2059 3-30 p. 2058-2059 (PDF)
Gevangenissen - Personeelsverloop - Analyse (5-2952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2952
Gevangenissen - Personeelsverloop - Analyse (5-4382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4382
Gevangenissen - Plan radicalisme - Opleiding van het personeel (5-2233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2233
Gevangenissen - Plan radicalisme - Opleiding van het personeel (5-4385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4385
Gevangenissen van Brugge en Sint-Gillis - Aankoop van tandartsinstallaties - Openbare aanbesteding - Respect van de regelgeving (5-2331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2331
GeÔntegreerde Politie - Sociale dienst - Berichten - E-mail - Taalgebruik (5-3638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3638
GeÔntegreerde Politie - Sociale dienst - Berichten - E-mail - Taalgebruik (5-4419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4419
Globaal medisch dossier (4-296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-296
Globaal medisch dossier (4-536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-536
Globaal medisch dossier (GMD) - Informatiecampagne - Evaluatie (4-3831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3831
Globaal medisch dossier (GMD) - Registraties - Aantallen - Leeftijden (4-3830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3830
Haven van Antwerpen - Werking mobiele scanner - Resultaten (3-7485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10489 3-90 p. 10489 (PDF)
Hawk-raketten - Stralingsrisico - Gezondheidsonderzoek (3-1496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1741 3-27 p. 1741 (PDF)
Herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven (Verlenging van de aanhouding tot 48 uur - Salduzarrest) (5-672)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-672/1
p. 1-4 5-672/1 p. 1-4 (PDF)
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Afschaffing van het begrip "senatoren van rechtswege" : kinderen van de Koning) (4-859)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers
4-859/1
p. 1-2 4-859/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3į, en 69, 3į van de Grondwet (Verlaging van de verkiesbaarheidsvoorwaarde voor Senaat en Kamer tot 18 jaar) (4-1435)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Hugo Coveliers en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1435/1
p. 1-2 4-1435/1 p. 1-2 (PDF)
Het @migo-boras-project (Bestrijding van grenscriminaliteit en illegale immigratie door controle van grensovergangen met geavanceerde camera's) (5-2945)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 29-30 5-206 COM p. 29-30 (PDF)
Het Regionaal Administratief Afhandelingskantoor in Brugge en Zeebrugge (Onderschepping van illegalen - Uitwijzingsbevel) (3-7)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-10
p. 14-15 3-10 p. 14-15 (PDF)
Het Verkeersveiligheidsfonds (Daling van de beschikbare middelen van het Fonds - Verdeling onder de gewesten op basis van de plaats van de vaststelling van de overtredingen) (4-458)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 79-81 4-47 p. 79-81 (PDF)
Het gezondheidstoezicht op stagiairs (Studenten hoger onderwijs - Medisch onderzoek - Sector van de gezondheidszorg) (3-335)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-61
p. 49-51 3-61 p. 49-51 (PDF)
Het grensoverschrijdend spoorverkeer tussen Rijsel en Brugge/Oostende enerzijds en Antwerpen anderzijds (Reizigersvervoer) (4-1117)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 64-65 4-93 p. 64-65 (PDF)
Het inzetten van Franstalige politieagenten in het Nederlandse taalgebied (Versterking van een politieactie - Inzetten van ťťntaligen voor taken die hen niet in rechtstreeks contact brengen met de bevolking) (2-966)      
  Vraag om uitleg van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-273
p. 26-28 2-273 p. 26-28 (PDF)
Het nieuwe politie-uniform (Aanslepend dossier) (3-148)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-36
p. 8-9 3-36 p. 8-9 (PDF)
Het onderzoek naar de effecten van bewakingscamera's op de ophelderingsgraad van misdrijven (Wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit) (4-839)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-71
p. 52-54 4-71 p. 52-54 (PDF)
Het personeelstekort bij de scheepvaartpolitie (in Oostende en Zeebrugge - Gevolgen voor de controles op drugs en illegale immigratie) (5-3839)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-245 COM
p. 5-6 5-245 COM p. 5-6 (PDF)
Het rapport van de commissie-Paulus (Reorganisatie van de brandweerdiensten - Gemeentelijke autonomie) (3-650)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-106
p. 18-20 3-106 p. 18-20 (PDF)
Het statuut van de brandweerlui (Stand van zaken in het kader van de brandweerhervorming) (4-925)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 65-66 4-78 p. 65-66 (PDF)
Het stemrecht van Belgen in het buitenland (Aanwijzing van een gevolmachtigde - Gevolmachtigde die persoonlijk in de onmogelijkheid verkeert zijn stem uit te brengen - Quid met de volmacht van de landgenoot in het buitenland ?) (3-1466)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-210
p. 29-30 3-210 p. 29-30 (PDF)
Het uitblijven van aangekondigde initiatieven inzake gezinshereniging (Verstrengen van de wetgeving) (3-816)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-130
p. 20-21 3-130 p. 20-21 (PDF)
Het uitblijven van de financiering van het Fonds Leefmilieu (Vergoeding van de milieuschadekosten ingevolge zeeverontreiniging) (3-1123)      
  Vraag om uitleg van de heer Buysse aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-133
p. 66-67 3-133 p. 66-67 (PDF)
Het vakantiegeld van het brandweerpersoneel (3-321)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-60
p. 12 3-60 p. 12 (PDF)
Hoorn van Afrika - Piraterij - Militaire aanwezigheid - Oorlogsschepen - Atalanta-missie (5-6189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6189
Hoorn van Afrika - Piraterij - Militaire aanwezigheid - Oorlogsschepen - Atalanta-missie (5-6190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6190
Huwelijksimmigratie - Campagnes tot ontraden (Immigratie vanuit Emirdag [Turkije]) (3-7910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10573-10574 3-90 p. 10573-10574 (PDF)
Identiteitsdocumenten - Internetsite "checkdoc.be" - Aantal vastgestelde gevallen van fraude (5-188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-188
Identiteitskaarten - Elektronische versie - Aantal oude identiteitskaarten nog in omloop - Maatregelen (5-8016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8016
Illegaal in ons land verblijvende buitenlanders - Dringende medische hulp - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) - Terugvordering van de kosten (5-732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-732
Illegale immigratie - Belgische migratieambtenaren in het buitenland (3-1835)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2218 3-32 p. 2218 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2572-2574 3-35 p. 2572-2574 (PDF)
Illegale immigratie - Campagnes tot ontraden - Bevoegdheid (Overheveling van de Dienst Vreemdelingenzaken naar het directoraat-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking) (3-7909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10572-10573 3-90 p. 10572-10573 (PDF)
Illegale immigratie - Oost-Europese landen - Ontrading via advertenties (3-1834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2218 3-32 p. 2218 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2324-2325 3-33 p. 2324-2325 (PDF)
Illegale vreemdelingen - Gesloten centrum in Sint-Andries - Vrijlatingen (3-1184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1416-1417 3-23 p. 1416-1417 (PDF)
Illegalen - Dringende medische hulp - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (5-5142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5142
Illegalen - Dringende medische zorgverstrekking - Cijfers 2004-2008 - Teruggevorderde bedragen - Geregulariseerde bedragen (5-5144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5144
Illegalen - Treinen en treinstations - Opsporing - Interventies - Spoorwegpolitie - Lokale politie - Lokalisatie (5-5141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5141
Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen (5-2199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2199
Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen (5-2200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2200
Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen (5-4381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4381
In beslag genomen auto's - Gebruik door de federale politie (3-5573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7609 3-72 p. 7609 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-74
p. 7895 3-74 p. 7895 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9857-9859 3-88 p. 9857-9859 (PDF)
In beslag genomen auto's - Gebruik door de federale politie (3-5574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7671-7672 3-72 p. 7671-7672 (PDF)
Informantenbeheerders - Onderzoeksrechters - Communicatieproblemen - Maatregelen en overleg (4-7012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7012
Informantenbeheerders - Onderzoeksrechters - Communicatieproblemen - Maatregelen en overleg (4-7013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7013
Infrabel - Personeel - Taalaanhorigheid (5-4389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4389
Infrabel - Personeel - Taalaanhorigheid (5-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-752
Inlichtingendiensten - Politiediensten - Gerechtelijke overheid - Uitwisseling van informatie (4-7470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7470
Inlichtingendiensten - Politiediensten - Gerechtelijke overheid - Uitwisseling van informatie (4-7471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7471
Internationale voetbalwedstrijden - Geweldplegingen - Busvervoer - Tweede busbestuurder (4-4235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4235
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4264
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4265
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4266
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4267
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4268
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-4269
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4270
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-4271
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4272
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4273
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4274
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4275
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4276
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4277
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4278
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4279
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4280
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-4281
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4282
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4283
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4284
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4285
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-5535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5535
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-5788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5788
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-5866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5866
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-6246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6246
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-6257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6257
Interventiekorps - Taken - Verdeling per stad of per zone - HiŽrarchische overheid (3-2906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3642 3-45 p. 3642 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4041-4042 3-48 p. 4041-4042 (PDF)
Jubelparkmuseum - Langdurige verwaarlozing - Waterschade - Verantwoordelijkheid - Schade aan kunstwerken - Herstellingen (5-8017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8017
Jubelparkmuseum - Langdurige verwaarlozing - Waterschade - Verantwoordelijkheid - Schade aan kunstwerken - Herstellingen (5-8018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8018
Justitie - Personeel - Inzetting visueel gehandicapte personen (4-3832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3832
Kalmthoutse Heide - Brand - Evaluatie - Materiaal - Samenwerking met Nederland (5-2951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2951
Kalmthoutse Heide - Brand - Evaluatie - Materiaal - Samenwerking met Nederland (5-4409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4409
Kazerne te Lissewege - Bestemming (3-705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 833-834 3-13 p. 833-834 (PDF)
Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding (5-3561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3561
Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding (5-4417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4417
Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding (5-6243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6243
Kieswet - Strafinrichtingen - Volmachten voor gevangenen (4-1377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1377
Kinderpornographie - Meldingen - Meldpunten (Internet - Politieel meldpunt (FCCU) - Andere meldpunten) (3-1497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1706-1708 3-27 p. 1706-1708 (PDF)
Kinderpornographie - Meldingen - Meldpunten (Internet - Politieel meldpunt (FCCU) - Andere meldpunten) (3-1498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1667-1668 3-27 p. 1667-1668 (PDF)
Koemelkallergie - Onderzoeken - Terugbetaling (4-1619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1619
Koemelkallergie - Onderzoeken - Terugbetaling (4-2313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2313
Koemelkallergie - Onderzoeken - Terugbetaling (4-5220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5220
Koningshuis - Defensie - Kosten (5-5932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5932
Koningshuis - Kosten - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (5-5933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5933
Koningshuis - Leden van de Koninklijke Familie - Telefoonkosten - Belgacom (5-5927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5927
Koningshuis - Verplaatsingen - Federale politie - Bijstand - Kosten (5-5931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5931
Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ - Bewaarbeleid van digitale publicaties - Organisatie - Stand van zaken (7-284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 7-284
Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding (4-2710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2710
Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding (4-3290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3290
Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding (4-429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-429
Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding (4-617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-617
Koninklijke Muntschouwburg - Boekhouding (4-2711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2711
Koninklijke Muntschouwburg - Boekhouding (4-3291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3291
Koninklijke Muntschouwburg - Boekhouding (4-430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-430
Koninklijke Muntschouwburg - Boekhouding (4-618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-618
Koninklijke Muntschouwburg - Laattijdige controle en certificatie van rekeningen - Gewijzigde begrotingen (4-2709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2709
Koninklijke Muntschouwburg - Laattijdige controle en certificatie van rekeningen - Gewijzigde begrotingen (4-3289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3289
Koninklijke Muntschouwburg - Laattijdige controle en certificatie van rekeningen - Gewijzigde begrotingen (4-428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-428
Koninklijke Muntschouwburg - Laattijdige controle en certificatie van rekeningen - Gewijzigde begrotingen (4-616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-616
Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid (5-738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-738
Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid (5-739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-739
Koninklijke Muntschouwburg - Uitvoeringsrekening en kredietoverschrijdingen (4-2712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2712
Koninklijke Muntschouwburg - Uitvoeringsrekening en kredietoverschrijdingen (4-3292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3292
Koninklijke Muntschouwburg - Uitvoeringsrekening en kredietoverschrijdingen (4-431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-431
Koninklijke Muntschouwburg - Uitvoeringsrekening en kredietoverschrijdingen (4-619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-619
Koninklijke familie - Veiligheidsdienst - Beschermingsopdracht (Voertuigen- en motopark) (3-6417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9179-9180 3-84 p. 9179-9180 (PDF)
Koninklijke familie - Vluchten - Legertoestellen - Aard - Kostprijs (5-5930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5930
Leden van motorbendes - Criminele feiten - Inventarisatie (4-6515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6515
Leden van motorbendes - Criminele feiten - Inventarisatie (4-6516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6516
Leger - Aankoop van drie B-Hunter UAV-systemen (Vorming en training van het personeel - Vluchturen) (3-2623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3315-3317 3-42 p. 3315-3317 (PDF)
Leger - Personeelstekort - Paracommando's - Bezettingsgraad (4-2037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2037
Lokale politiediensten - Laterale samenwerking - Verbetering (4-7095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7095
Luchtvaartmaatschappijen die weigerachtig staan tegenover repatriŽringen onder escorte (o.a. Royal Air Maroc) (Uitwijzing van illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers) (3-2174)      
  Vraag om uitleg van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-206
p. 60-61 3-206 p. 60-61 (PDF)
MUG-interventiewagen - Begrip ďprioritair voertuigĒ (4-1392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1392
MUG-interventiewagen - Begrip ďprioritair voertuigĒ (4-1393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1393
Magistratuur - Tuchtsancties (5-183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-183
Marokkaanse onderdanen in BelgiŽ - Marokkaanse instanties - Activiteiten - Veiligheid van de Staat - Mogelijk toezicht (5-4376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4376
Marokkaanse onderdanen in BelgiŽ - Marokkaanse instanties - Activiteiten - Veiligheid van de Staat - Mogelijk toezicht (5-98)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-98
Marokko - Deportatie van christelijke welzijnsmedewerkers - Reactie van BelgiŽ (4-7543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7543
Meergemeentelijke politiezones - Begrotingen - Beschikbaarstelling voor de gemeenteraadsleden (3-2907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3642-3643 3-45 p. 3642-3643 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4410-4411 3-51 p. 4410-4411 (PDF)
Meldpunt voetbalfraude - Resultaten (5-9105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9105
Meldpunt voetbalfraude - Resultaten (5-9106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9106
Mensenhandel - Identiteitsfraude - Dimona-databank - Instellen van een alarmsysteem (5-2601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2601
Mensenhandel - Sociale Inspectie - Inspecteurs - Sensibilisering en vorming (5-2598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2598
Mensensmokkelaars - Vervolging (Lucht- en zeevervoerders die vreemdelingen het land binnenbrengen) (3-32)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 18-19 3-1 p. 18-19 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-3
p. 205 3-3 p. 205 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 623-624 3-10 p. 623-624 (PDF)
Mensensmokkelaars - Vervolging (Lucht- en zeevervoerders die vreemdelingen het land binnenbrengen) (3-33)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 86-87 3-1 p. 86-87 (PDF)
Militair domein "Knapen" - Overgieten van brandstofproducten - Aankoop van een machine (Zeebrugge) (2-1375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1923-1924 2-39 p. 1923-1924 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2078 2-41 p. 2078 (PDF)
Militair domein Ryckevelde - Brandoefeningen - Aantallen - Andere locaties (4-4208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4208
Militair domein Ryckevelde - Damage Control Center (5-810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-810
Militair personeel - Kandidaatsstelling bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-6260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8972 3-82 p. 8972 (PDF)
Militaire transportvliegtuigen - Airbus 400 Military - Parachutagecapaciteit (2-1551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2142 2-42 p. 2142 (PDF)
Militairen - Premies - Pensioenrechten (Paracommando's) (2-2289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3281 2-59 p. 3281 (PDF)
Militairen - Terugbetaling van de studiekosten (4-1548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1548
Militairen - Terugbetaling van de studiekosten - Vrijstellingen - Opsplitsing per taalaanhorigheid (4-2053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2053
Militairen - Terugvordering van de studiekosten - Stand van zaken van de effectieve terugbetalingen (4-2045)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2045
Militairen op manoeuvres in het buitenland - Uitstappen - Bezoldiging (2-2290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3281-3282 2-59 p. 3281-3282 (PDF)
Minderjarigen - Delinquentie - Ouderstages - Resultaten - Kostprijs (4-4186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4186
Minderjarigen - Delinquentie - Ouderstages - Resultaten - Kostprijs (4-5661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5661
Ministerie van Defensie - Werkstraffen - Uitvoering (5-5719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5719
MinisteriŽle omzendbrief - Beledigende vergelijking van een bevriend staatshoofd (Verenigde Staten - Fotos bij een Power Point-presentatie bij de cursus "Opleiding busbegeleiders bij voetbalwedstrijden") (3-2433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3100 3-40 p. 3100 (PDF)
Misdrijven - Ophelderinggraad - Ontbreken van cijfergegevens - Redenen (4-7086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7086
Misdrijven - Ophelderinggraad - Ontbreken van cijfergegevens - Redenen (4-7087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7087
Misdrijven - Ophelderingsgraad - Definitie (5-2234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2234
Motorbrandstof - Taksen - Vrijstelling - Diplomatieke ambtenaren - Accijnzen (5-5716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5716
NMBS - Camerabeelden - Gebruik door de lokale politie (5-2144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2144
NMBS - Camerabeelden - Gebruik door de lokale politie (5-2145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2145
NMBS - Camerabeelden - Gebruik door de lokale politie (5-4390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4390
NMBS - Grond bij het station in Brugge - Verkoop (4-1578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1578
NMBS - Grond bij het station in Brugge - Verkoop (4-1602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1602
NMBS - Grond bij het station in Brugge - Verkoop (4-2427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2427
NMBS - Grond bij het station in Brugge - Verkoop (4-2429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2429
NMBS - Personeel - Taalaanhorigheid (5-4388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4388
NMBS - Personeel - Taalaanhorigheid (5-750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-750
NMBS - Plaatsen van camera's in 51 stations (4-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1596
NMBS - Rechtstreekse treinverbinding tussen Brugge en Zaventem (4-2234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
SV 4-2234
NMBS - Reizigers die illegaal in het land verblijven - Uitschrijven van ďnulticketsĒ (4-1556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1556
NMBS - Speciale tarieven (3-6959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9843 3-88 p. 9843 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10310-10311 3-89 p. 10310-10311 (PDF)
NMBS - Speciale tarieven - Massa-manifestaties (4-1555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1555
NMBS - Speciale tarieven - Massa-manifestaties (4-2425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2425
NMBS - Speciale tarieven voor specifieke evenementen of manifestaties (4-1394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1394
NMBS - Station Brugge - Toepassing van de taalwetgeving (Voorbehouden parkeerplaatsen) (2-2396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3389 2-61 p. 3389 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3787 2-68 p. 3787 (PDF)
NMBS - Technische problemen - Inzetting van bussen en taxi's - Kosten (4-4496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4496
NMBS - Technische problemen - Inzetting van bussen en taxi's - Kosten (4-5797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5797
NMBS - Treinbegeleider - Vaststelling van tuberculose - Opvolging (4-339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-339
NMBS - Treinen - Plaatsen van camera's (4-1595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1595
NMBS Holding - Personeel - Taalaanhorigheid (5-4387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4387
NMBS Holding - Personeel - Taalaanhorigheid (5-749)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-749
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (5-740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-740
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (5-741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-741
Nationale Loterij - Personeel - Taalaanhorigheid (5-736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-736
Nationale Loterij - Personeel - Taalaanhorigheid (5-737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-737
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Boetes - Terugbetaling - Criteria (4-3796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3796
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Fietsenstallingen - Diefstallen (4-4728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4728
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Fietsenstallingen - Diefstallen (4-5806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5806
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Oostende - Privťbewakingsfirma - Evaluatie - Kostprijs (4-3895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3895
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Personeel - Ziekteverzuim - Evolutie (4-3867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3867
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse sneltrein Aarschot-Brussel - Gebrek aan zitplaatsen - Maatregelen (4-6699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6699
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse sneltrein Aarschot-Brussel - Gebrek aan zitplaatsen - Maatregelen (4-7014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7014
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse treinverbinding tussen Brugge en Zaventem - Stand van zaken (5-2600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2600
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse treinverbinding tussen Brugge en Zaventem - Stand van zaken (5-4392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4392
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reizigers die illegaal in het land verblijven - Uitschrijven van nultickets (5-2195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2195
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reizigers die illegaal in het land verblijven - Uitschrijven van nultickets (5-4391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4391
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorwegdepot Oostende - Maatregelen (Illegalen) (4-4048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4048
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticket "Dag aan zee" - Afschaffing - Alternatieven (5-229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-229
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - EHBO-opleiding (5-2876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2876
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - EHBO-opleiding (5-4393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4393
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbindingen naar Noord-Frankrijk - Aantallen - Grenstarieven (5-228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-228
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - West-Vlaanderen - Heropening van stopplaatsen (5-227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-227
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Abonnementen - Betalingsbewijzen - Afdrukkwaliteit - Klachten (5-7171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7171
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Massamanifestaties - Speciale tarieven - Overzicht - Criteria (5-5717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5717
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vervoerbewijs - MOBIB-kaarten - Controle - Foutmeldingen - Duur - Treinbegeleiders (5-8546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8546
Niet-verzekerde voertuigen (Stijging van het aantal bestuurders zonder verzekering - Oprichting van de Veridass-gegevensbank die de gegevens van de verzekeringsmaatschappijen koppelt aan de gegevens van de DIV - Oprichting van een "authentieke bron voertuigen" via het project Mobivis) (4-463)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 81-83 4-47 p. 81-83 (PDF)
Noordzee - Vervuiling - Nultolerantie - Inzet van onbemande vliegtuigjes (3-2610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3259-3260 3-42 p. 3259-3260 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3423-3424 3-43 p. 3423-3424 (PDF)
Onderzoeken naar illegale tewerkstelling en mensenhandel - Sociale inspectie - Personeelsbestand (5-2599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2599
Onrustwekkende verdwijningen - Ontsnappingen - Opsporing - Gebruik van snelle communicatiemiddelen - GSM - MMS (4-4016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4016
Onrustwekkende verdwijningen - Ontsnappingen - Opsporing - Gebruik van snelle communicatiemiddelen - GSM - MMS (4-4017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4017
Ontslag van een werknemer ouder dan 45 - Outplacementverplichtingen van de werkgever - Sancties bij hert niet toepassen van deze verplichting - Administratieve boete (5-1688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1688
Ontsnappingen - Gevangenissen - Stoorzender gsm-verkeer - Proefproject Andenne - Resultaten - Cijfers - Stand van zaken (5-3634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3634
Ontsnappingen - Gevangenissen - Stoorzender gsm-verkeer - Proefproject Andenne - Resultaten - Cijfers - Stand van zaken (5-4384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4384
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Amendement nr 50 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Vervanging van het volledig ontwerp
2-709/3
p. 1-14 2-709/3 p. 1-14 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Uitoefening van het gros van de plaatsgebonden bevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gebied door het Vlaams Gewest
2-709/3
p. 15 2-709/3 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 55 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Specifiek statuut voor Brussel bestuurd op voet van gelijkheid door Vlamingen en Franstaligen
2-709/3
p. 18-25 2-709/3 p. 18-25 (PDF)
  Amendement nr 57 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Volledige overheveling van de landbouw-, tuinbouw- en visserijbevoegdheden naar de deelstaten
2-709/3
p. 33 2-709/3 p. 33 (PDF)
  Amendement nr 58 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Taak van de Belgische Interventie- en Restitutiebureau
2-709/3
p. 34 2-709/3 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-709/3
p. 34-35 2-709/3 p. 34-35 (PDF)
  Amendement nr 63 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Benoeming van de provinciegouverneur, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen
2-709/3
p. 37 2-709/3 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 64 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Administratief toezicht op de gemeente Komen-Waasten
2-709/3
p. 38 2-709/3 p. 38 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Tuchtstelsel voor de burgemeesters
2-709/3
p. 40 2-709/3 p. 40 (PDF)
  Amendement nr 78 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Oprichting van een Agentschap ter vervanging van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
2-709/3
p. 51 2-709/3 p. 51 (PDF)
  Amendement nr 85 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Vervanging van "het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest" door "het Brussels Hoofdstedelijk Gebied"
2-709/3
p. 57-58 2-709/3 p. 57-58 (PDF)
  Amendement nr 86 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ
2-709/3
p. 58-69 2-709/3 p. 58-69 (PDF)
  Amendementen nrs 52, 62 en 72 tot 77 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Toezichthoudende bevoegdheid van de gewesten en over de Brusselse gemeenten en de gemeenten van het Duitse taalgebied
2-709/3
p. 15-16 2-709/3 p. 15-16 (PDF)
  2-709/3
p. 36-37 2-709/3 p. 36-37 (PDF)
  2-709/3
p. 43-51 2-709/3 p. 43-51 (PDF)
  Amendementen nrs 53 en 87 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Toekenning van het statuut van provincie aan het Duitse taalgebied
2-709/3
p. 17 2-709/3 p. 17 (PDF)
  2-709/3
p. 69-73 2-709/3 p. 69-73 (PDF)
  Amendementen nrs 53 tot 56 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Volledige onafhankelijkheid van WalloniŽ en Vlaanderen
2-709/3
p. 16-33 2-709/3 p. 16-33 (PDF)
  Amendementen nrs 54 en 55 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Overdracht van bevoegdheid inzake sociale zekerheid aan de Gemeenschappen
2-709/3
p. 18 2-709/3 p. 18 (PDF)
  2-709/3
p. 25 2-709/3 p. 25 (PDF)
  Amendementen nrs 60 en 61 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-709/3
p. 35-36 2-709/3 p. 35-36 (PDF)
  Amendementen nrs 61, 65 en 67 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Regeling van het taalgebruik in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut
2-709/3
p. 36 2-709/3 p. 36 (PDF)
  2-709/3
p. 38 2-709/3 p. 38 (PDF)
  2-709/3
p. 39-40 2-709/3 p. 39-40 (PDF)
  Amendementen nrs 66, 79 en 84 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Aanneming van ordonnanties met een meerderheid in elke taalgroep om de belangen van de Brusselse Vlamingen te vrijwaren
2-709/3
p. 39 2-709/3 p. 39 (PDF)
  2-709/3
p. 51-52 2-709/3 p. 51-52 (PDF)
  2-709/3
p. 57 2-709/3 p. 57 (PDF)
  Amendementen nrs 69 tot 71 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-709/3
p. 41-43 2-709/3 p. 41-43 (PDF)
  Amendementen nrs 80 tot 83 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Gewaarborgde vertegenwoordiging in Brussel van beide taalgroepen op alle beleidsniveaus
2-709/3
p. 53-56 2-709/3 p. 53-56 (PDF)
  Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-709/9
p. 1-4 2-709/9 p. 1-4 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Amendement nr 139 van de heren Jansegers en Buysse
   Afname van biometrische gegevens van vreemdelingen
3-966/2
p. 89 3-966/2 p. 89 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
   Afname van biometrische gegevens van vreemdelingen - Gezinshereniging
3-90
p. 51-52 3-90 p. 51-52 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-90
p. 52-54 3-90 p. 52-54 (PDF)
Openbaar ambt - Mandaatfuncties - Betere afstemming van de functiewegingen (5-2150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2150
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-2151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2151
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-2152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2152
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-2153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2153
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-2154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2154
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-2155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2155
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-2156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2156
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-4399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-4399
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-4400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4400
Openbaar vervoer - Veiligheid - Inzet lokale politieagenten (5-3318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3318
Openbaar vervoer - Veiligheid - Inzet lokale politieagenten (5-4410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4410
Openbare orde - Bedreigingen en geweld ten aanzien van hulpverleners (4-4642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4642
Openbare orde - Bedreigingen en geweld ten aanzien van hulpverleners (4-6018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6018
Operationele eenheden - Bezettingsgraad (2-2288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3222 2-59 p. 3222 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3333-3334 2-60 p. 3333-3334 (PDF)
Opvangcentra voor asielzoekers - Waterverbruik - Energieverbruik - Sensibilisatie (5-3553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3553
Opvangcentra voor asielzoekers - Waterverbruik - Energieverbruik - Sensibilisatie (5-4420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4420
Orgaan voor de CoŲrdinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Parallelle informatie en cross-checks - Vrijgemaakt budget (4-7472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7472
Orgaan voor de CoŲrdinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Parallelle informatie en cross-checks - Vrijgemaakt budget (4-7473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7473
Osteoporose - Behandeling - Forsteo - Terugbetaling voor mannen (5-44)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-44
Osteoporose - Behandeling - Fosamax - Terugbetaalbaarheid voor mannen (5-46)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-46
Oud munitiedepot Vloethemveld - Kunstwerken - Bescherming - Klassering (4-308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-308
Oudere inwoners - Telefonische bereikbaarheid - Initiatief van de lokale besturen - Oplossing - Overleg met de telefoonmaatschappijen (7-474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-474
Outplacementaanbod - Weigering door de werknemer - Sancties (5-1690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1690
Overheid - Spionagepogingen - Oprichting nieuwe overheidsdienst - Bescherming (4-1792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1792
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4019)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4019
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4020
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4021
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4022
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4023
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-4024
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4025
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-4026
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4027)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4027
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4028
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4029
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4030
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4031)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4031
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4032)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4032
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4033
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4034
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4035
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-4036
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4037
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4038
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4039
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4040
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-5261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5261
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-5467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5467
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-5531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5531
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-5658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5658
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-5862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5862
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-6244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6244
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-6252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6252
Overheidsfuncties - Kennis van het Engels als aanwervingsvoorwaarde - Wettelijkheid - Tests van Selor (5-1492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1492
Overheidsfuncties - Kennis van het Engels als aanwervingsvoorwaarde - Wettelijkheid - Tests van Selor (5-1493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1493
Overheidsfuncties - Kennis van het Engels als aanwervingsvoorwaarde - Wettelijkheid - Tests van Selor (5-4395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4395
Overheidsportaal Fisconetplus - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Verbreken van onderhoudscontract (4-4234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4234
Overheidsportaal Fisconetplus - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Verbreken van onderhoudscontract (4-5174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5174
Overheidsportaal Justel - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Kosten (4-4233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4233
Overheidsportaal Justel - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Kosten (4-5662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5662
POD Maatschappelijke Integratie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-3336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3336
Paleis voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid (5-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-742
Paleis voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid (5-743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-743
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Personeel - Taalaanhorigheid (5-4378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4378
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Personeel - Taalaanhorigheid (5-734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-734
Penitentiair centrum Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Personeelsformatie (4-4646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4646
Penitentiair centrum van Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Beschadiging (4-4644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4644
Penitentiair centrum van Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Beschadiging (4-5696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5696
Penitentiaire instellingen - Methadongebruik (5-4379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4379
Penitentiaire instellingen - Methadongebruik (5-809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-809
Personen met een diplomatiek statuut - Vrijstelling van het betalen van taksen op benzine (2-2273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3229 2-59 p. 3229 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3498-3499 2-62 p. 3498-3499 (PDF)
Politie - Diploma's en graden - Gelijkschakeling - Stand van zaken - Maatregelen (7-676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten
SV 7-676
Politie - Diploma's en graden - Gelijkschakeling - Stand van zaken - Maatregelen (7-800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-800
Politie - Inschakeling van minderjarige informanten (4-1618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1618
Politie - Inschakeling van minderjarige informanten (4-2228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2228
Politie - Rekruteringen - Competentieprofielen - Publicatie (5-1692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1692
Politie - Rekruteringen - Competentieprofielen - Publicatie (5-4398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4398
Politie - Toepassing van de taalwetten (4-4641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4641
Politie - Toepassing van de taalwetten (4-6017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6017
Politie - Vacatures - Moeilijke invulling (4-4640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4640
Politie - Vacatures - Moeilijke invulling (4-6016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6016
Politiediensten - Aanwervingen - Competentieprofielen (4-7484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7484
Politiediensten - Aanwervingen - Promotieactiviteiten - Lacunes (4-7478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7478
Politiediensten - Algemene nationale gegevensbank (ANG) - Gebruik van afzonderlijke databanken - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (4-7092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7092
Politiediensten - Autopolitie en de autosnelwegpolitie - Personeelstekort - Maatregelen (4-7098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7098
Politiediensten - Bestuurlijke directeurs-coŲrdinators (DirCo) - Taakomschrijving - Verantwoordelijkheid in het kader van de geÔntegreerde werking (4-7097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7097
Politiediensten - Betaalde opleiding - Meerdere zittijden - Criteria gebruikt tijdens de selectieproeven (4-7093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7093
Politiediensten - Feeding Information System (FEEDIS) - Integrated System for the Local Police (ISLP) - Eenvormigheid en efficiŽntie (4-7088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7088
Politiediensten - Feeding Information System (FEEDIS) - Integrated System for the Local Police (ISLP) - Toename van de datastromen - Eventuele capaciteitsproblemen (4-7089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7089
Politiediensten - Geweldbeheersing - Opstellen van een uniform reglement - Schrijven van een cursus (4-7480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7480
Politiediensten - Informantenwerking - AVALON-project - Stand van zaken (4-7016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7016
Politiediensten - Informantenwerking - Opleiding - Verbetering (4-7021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7021
Politiediensten - Interventies - Termijnen - Stijging van het aantal klachten (4-7099)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7099
Politiediensten - Manifestaties - Inzetten van honden - Ontbreken van een wettelijk kader (4-7479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7479
Politiediensten - Netwerk en databanken - Beveiliging - Toegang tot het internet (4-7100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7100
Politiediensten - Niet-reglementaire bewapening - Incidenten - Oorzaken (4-7094)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7094
Politiediensten - Opleiding geweldsbeheersing - Werking van het Pedagogisch Comitť, de werkgroepen en het strategisch platform (4-7476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7476
Politiediensten - Profid-systeem (Toegang tot bankgegevens) (4-1545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1545
Politiediensten - Sectie Criminele Informatie - Informatiepositie - Werking (4-7019)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7019
Politiediensten - Sectie Criminele Informatie - Integratie van de vroegere undercoverteams - Maatregelen (4-7020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7020
Politiediensten - Sectie Criminele Informatie - Onvoldoende anonieme voertuigen en nummerplaten - Vergoeding van kleine onkosten (4-7015)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7015
Politiediensten - Sectie Criminele Informatie - Veiligheid van informanten - Verbetering (4-7017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7017
Politiediensten - Selectie van politiemensen - Psychologische aspecten (4-7482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7482
Politiehonden - Inzet - Regelgevend kader (5-811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-811
Politieke vluchtelingen - Onderdanen uit EU-landen (Nieuwe EU-landen) (3-1833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2260-2261 3-32 p. 2260-2261 (PDF)
Politiestatuut - Politiek mandaat (Verbod zich kandidaat te stellen voor een politiek mandaat - Nieuw statuut) (2-1500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2107-2108 2-42 p. 2107-2108 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2579-2580 2-49 p. 2579-2580 (PDF)
Politievoertuigen - Aankoop - Leasing - Voor- en nadelen van deze formules (4-7275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7275
Politiewagens - Verkoop aan particulieren - Richtlijnen (3-2238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2783 3-37 p. 2783 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3010 3-39 p. 3010 (PDF)
Politiezones - Begrotingsopmaak - Nieuwe manier van werken - Stand van zaken (7-307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-307
Politiezones - Onverenigbaarheden - Preventie van mogelijke belangenvermenging (Burgemeester en politieraadsleden) (4-262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-262
Politiezones - Onverenigbaarheden - Preventie van mogelijke belangenvermenging (Burgemeester en politieraadsleden) (4-593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-593
Politiezones - Onverenigbaarheden - Preventie van mogelijke belangenvermenging (Burgemeester en politieraadsleden) (4-93)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-93
Poolbasis "Prinses Elisabeth" - Rekenhof - Aanbevelingen - Gevolgen - Verdeling taalgroepen en taalstatuut (5-8098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8098
Postsector - Ombudsdienst - Klachten per taal - Aantal - Behandelingstermijn - Dossiers per personeelslid (5-6735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6735
Prijzenobservatorium - Oprichting - Takenpakket (4-1550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1550
Prijzenobservatorium - Oprichting - Takenpakket (4-1551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1551
Proximus - Website - Taalgebruik (2-2649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966-3967 2-71 p. 3966-3967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4023-4024 2-72 p. 4023-4024 (PDF)
Redden van personen in levensgevaar - Bijzondere vergoeding voor fysieke schade - Politie- en hulpdiensten - Staatsveiligheid - Strafinrichtingen - Personeel van landsverdediging (5-3320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3320
Redden van personen in levensgevaar - Bijzondere vergoeding voor fysieke schade - Politie- en hulpdiensten - Staatsveiligheid - Strafinrichtingen - Personeel van landsverdediging (5-4412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4412
Registratie Belgen in het buitenland - Ambassades - Consulaire posten - Uniformiteit - Gegevens - Cijfers (5-3631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3631
Registratie Belgen in het buitenland - Ambassades - Consulaire posten - Uniformiteit - Gegevens - Cijfers (5-4421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4421
Regularisatieronde van 2009 - Fraude (5-812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-812
Rekenhof - Controlebevoegdheden - Openbare instellingen - Lijsten - Actualisatie (5-8372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8372
Rekenhof - Controlebevoegdheden - Openbare instellingen - Lijsten - Actualisatie (5-8373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8373
Rellen met Turkse jongeren in Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek - Gerechtelijk onderzoeken (4-1364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1364
Rijbewijs - Kruispuntbank - Elektronisch rijbewijs (5-2768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2768
Rijbewijs - Punten - Invoering - Uitstel - ICT - Databank (5-2949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2949
Rijexamen - Afleggen in een andere taal dan de taal van de regio - Aantallen (5-2362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2362
Rijksregister - Gegevens - Verklaring van afstand van nationaliteit - Belgische identiteitskaart (5-2769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2769
Rookverbod - Werkvloer - Overtredingen - Sancties (4-1796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1796
Rookverbod - Werkvloer - Overtredingen - Sancties (4-2474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2474
Rookverbod op de werkvloer - Toepassing - Klachten en controle - Sancties (5-1689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1689
Rotavirus - Vaccin - Aantallen - Communicatie (4-3793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3793
Rust- en verzorgingstehuizen - Bejaarden uit buurlanden (4-4181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4181
Rust- en verzorgingstehuizen - Bejaarden uit buurlanden (4-5268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5268
Rust- en verzorgingstehuizen - Bejaarden uit buurlanden (Vooral Franse bejaarden) (3-388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 319 3-5 p. 319 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 428-429 3-6 p. 428-429 (PDF)
Rust- en verzorgingstehuizen - Bejaarden uit buurlanden (Vooral Franse bejaarden) (3-7493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10382 3-90 p. 10382 (PDF)
Scheepvaartpolitie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Onvoldoende controles - Lange interventietijden (4-7022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7022
Sectie Criminele Informatie - Administratie der douane en accijnzen - Informantenwerking - Samenwerking (4-7008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7008
Sectie Criminele Informatie - Administratie der douane en accijnzen - Informantenwerking - Samenwerking (4-7009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7009
Sectie Criminele Informatie - Administratie der douane en accijnzen - Informantenwerking - Samenwerking (4-7010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7010
Selor - Procedures - Inning van aan derden gefactureerde diensten - Verantwoording bestellingen en facturen (4-271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-271
Selor - Rekenhof - Tekortkomingen in de boekhouding (4-272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-272
Sociale Inspectie - Cellen Mensenhandel en Risicosectoren (MERI) - Activiteiten (5-2597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2597
Sociale inspectie - Inspecteurs - Sensibilisering - Vorming (5-2963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2963
Sociale inspectie - Inspecteurs - Sensibilisering - Vorming (5-4402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4402
Sociale verkiezingen - Betwisting tussen kandidaten en hun werkgever - Arbeidsrechtbank - Onontvankelijke tussenkomst van advocaten in opdracht van de Belgische Staat (5-8545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8545
Spoorwegpersoneel - Oproepen voor bijstand - Houding van de lokale politie Oostende (3-5429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7385-7386 3-71 p. 7385-7386 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7664-7665 3-72 p. 7664-7665 (PDF)
Spoorwegpolitie - Gent en Brugge - Ziekteverzuim - Organisatie van de nachtdiensten (4-7277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7277
Spoorwegpolitie - Kortrijk - Vaste post - Aanvraag Politiezone VLAS (5-2948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2948
Spoorwegpolitie - Kortrijk - Vaste post - Aanvraag Politiezone VLAS (5-4407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4407
Staatshoofd - Koning - Buitenland - Ondertekening wetten en besluiten - Kostprijs transport (5-5928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-5928
Staatshoofd - Koning - Buitenland - Ondertekening wetten en besluiten - Kostprijs transport (5-5929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5929
Staatsveiligheid - Onderzoek naar federale parlementsleden - Waarschuwingsnota voor de minister van Justitie - Aantallen en opvolging (4-6814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6814
Staatsveiligheid - Onderzoeken naar federale parlementsleden - Toezicht (5-2198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2198
Staatsveiligheid - Onderzoeken naar federale parlementsleden - Toezicht (5-4380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4380
Stad Komen-Waasten - Webstek (4-108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-108
Stad Komen-Waasten - Webstek (4-263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-263
Station Brugge - "Kamgebouw" - Bestemming (4-1597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1597
Station Brugge - "Kamgebouw" - Bestemming (4-2428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2428
Station Brugge - "Kamgebouw" - Bestemming (4-4049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4049
Station van Oostende - Spoorwegpolitie - Interventieploeg - Versterking van de aanwezigheid (4-7276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7276
Stembureau - Neutrale zone - Precieze richtlijnen (4-6520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6520
Strijdkrachten - Kampvervoer jeugdbewegingen - Situatie (5-2201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2201
Taalwetgeving - Bestuurszaken - Ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn (5-2807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2807
Taksen op motorbrandstof - Diplomaten - Vrijstelling - Cijfers - Contingenten (5-5721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5721
Tax shelter - Investeringen in sportinfrastructuur (4-1593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1593
Tax shelter - Resultaten (4-1592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1592
Tax shelter - Resultaten (4-2254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2254
Tax shelter - Uitbreiding naar de erfgoedsector (4-1591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1591
Tax shelter - Uitbreiding naar de erfgoedsector - Stand van zaken (4-3141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3141
Terugkeer- en Emigratieprogramma van Asielzoekers vanuit BelgiŽ - Vergoeding voor vrijwillige terugkeer - Eventueel misbruik - Maatregelen (5-42)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-42
Toekenning van een visa - Buitenlanders met openstaande facturen voor medische ingrepen - Wanbetalers (5-9079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9079
Toekenning van een visa - Buitenlanders met openstaande facturen voor medische ingrepen - Wanbetalers (5-9080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9080
Treinbegeleiders - BeŽdiging (3-5433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7399 3-71 p. 7399 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8313-8314 3-77 p. 8313-8314 (PDF)
Turbo Jet - Blusvoertuig - Civiele Bescherming - Evaluatie - Kosten (5-3321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3321
Turbo Jet - Blusvoertuig - Civiele Bescherming - Evaluatie - Kosten (5-4413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4413
Turkije - Arrestatie van christenen (4-1794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1794
Turkije - Asielaanvragen - Lijst van veilige landen - Europese Unie (5-6300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6300
Turkije - Asielaanvragen - Lijst van veilige landen - Europese Unie (5-6301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6301
Turkse staatsburgers - Asielaanvragen - Aantallen (4-1240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1240
Turkse staatsburgers - Asielaanvragen - Aantallen (4-2680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2680
Turkse staatsburgers - Asielaanvragen - Aantallen (4-6103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6103
Uitgewezen gezinnen - "Tussenhuizen" - Terugkeerwoningen - Stand van zaken (5-6089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6089
Vakantiegeld - Actieve en gepensioneerde militairen (Herstructureringspremie ingesteld bij KB van 1 juli 2002) (2-2356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3335-3336 2-60 p. 3335-3336 (PDF)
Valse parfums - In beslag genomen flesjes - Landen van herkomst (4-6512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6512
Valse parfums - In beslag genomen flesjes - Landen van herkomst (4-6513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6513
Valse parfums - In beslag genomen flesjes - Landen van herkomst (4-6514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6514
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3238 2-59 p. 3238 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3241 2-59 p. 3241 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3217-3218 2-59 p. 3217-3218 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3249 2-59 p. 3249 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3258 2-59 p. 3258 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Bul. 2-59
p. 3302 2-59 p. 3302 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3266 2-59 p. 3266 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3266 2-59 p. 3266 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3273 2-59 p. 3273 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3280 2-59 p. 3280 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3226 2-59 p. 3226 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3228 2-59 p. 3228 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3231 2-59 p. 3231 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3550-3551 2-63 p. 3550-3551 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3232 2-59 p. 3232 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3441-3442 2-61 p. 3441-3442 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3302 2-59 p. 3302 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3305 2-59 p. 3305 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3306 2-59 p. 3306 (PDF)
Vaste comitťs P en I - Geheim van het strafrechtelijk onderzoek - Overruling (5-2232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2232
Vaste comitťs van toezicht op de politiediensten of de inlichtingendiensten - Onderzoeksgeheim - "Overruling"-systeem (4-7468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7468
Vaste comitťs van toezicht op de politiediensten of de inlichtingendiensten - Onderzoeksgeheim - "Overruling"-systeem (4-7469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7469
Veiligheidspreventieprogramma's - Inbraaktechnieken - Klopsleutels - Lokale Politie (5-3635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3635
Veiligheidspreventieprogramma's - Inbraaktechnieken - Klopsleutels - Lokale Politie (5-4418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4418
Verkeersboetes opgelopen door Belgen in het buitenland - Taalgebruik (4-4050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4050
Verkeersboetes opgelopen door Belgen in het buitenland - Taalgebruik (4-4051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4051
Verkeersboetes opgelopen door Belgen in het buitenland - Taalgebruik (4-6059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6059
Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Communicatie - Taalgebruik (5-2281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2281
Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden (4-4712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4712
Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden (4-4713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4713
Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden (4-5699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5699
Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden (4-6025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6025
Verkeersveiligheid - Afrit van de E40 in Jabbeke - Onvoldoende overnachtingplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs - Maatregelen (4-6700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6700
Verkeersveiligheid - Drugsgebruik - Controles - Speekseltest - Invoering (4-7452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7452
Verkeersveiligheid - Drugsgebruik - Controles - Speekseltest - Invoering (4-7453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7453
Verkeersveiligheidsfonds - FinanciŽle inbreng - Lokale en regionale entiteiten - Verzamelen van gegevens (4-1756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1756
Verkeersveiligheidsfonds - FinanciŽle inbreng - Lokale en regionale entiteiten - Verzamelen van gegevens (4-1757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1757
Verkeersveiligheidsfonds - FinanciŽle inbreng - Lokale en regionale entiteiten - Verzamelen van gegevens (4-1758)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1758
Verkiezingen - Belgen in het buitenland - Stemrecht - Ontbreken van informatie ter zake op de website van de overheid www.belgium.be (2-2606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3835 2-69 p. 3835 (PDF)
Verkiezingen - Belgen in het buitenland - Stemrecht - Ontbreken van informatie ter zake op de website van de overheid www.belgium.be (2-2607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3831-3832 2-69 p. 3831-3832 (PDF)
Verkiezingen - Bijzitters - Uitoefenen van een volmacht (5-2872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2872
Verkiezingen - Bijzitters - Uitoefenen van een volmacht (5-4405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4405
Verkiezingen - Bijzitters met een volmacht - Plaats van uitoefening (5-286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-286
Verkiezingen - Hoofdkantonbureau - Legitimatie partijgetuigen (5-2875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2875
Verkiezingen - Onderzoek naar het gebruik van volmachten - Inhoud - Vergelijking met vorige verkiezingen (4-4183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4183
Verkiezingen - Stemming per briefwisseling - Belgen in het buitenland (4-1386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1386
Verkiezingen - Stemming per briefwisseling - Belgen in het buitenland (4-1387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1387
Verkiezingen - Stemrecht - Politieagenten in dienst - Uitbrengen van stem in het stembureau waar ze aanwezig zijn (5-287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-287
Verkiezingen - Volmachten - Onderzoek (5-2194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2194
Verkiezingen - Volmachten voor gevangenen (3-6555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-86
p. 9402 3-86 p. 9402 (PDF)
Verkiezingen van 7 juni 2009 - Landgenoten die in een andere Europese Lidstaat verblijven - Uitoefening van het stemrecht - Registratie (4-3788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3788
Verkiezingen van 7 juni 2009 - Volmachtformulieren - Verplicht gebruik (4-3787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3787
Verlies van portefeuille - Snelloket - Stand van zaken (Vermindering van de administratieve last voor de burgers voor het verkrijgen van een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs en SIS kaart in geval van verlies of diefstal) (3-7924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10819-10820 3-90 p. 10819-10820 (PDF)
Verlof voor erkende mantelzorgers - Voorwaarden - Erkenning - Koninklijk besluit - Stand van zaken (7-380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-380
Verpleegkunde - Omscholingsproject 600 - Resultaten (4-3829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3829
Verplichte inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) - Weigering door de ouders - Vervolgingen (4-3795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3795
Verplichte inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) - Weigering door de ouders - Vervolgingen (4-5646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5646
Verplichte inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) - Weigeringen door de ouders - Aantallen (4-3794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3794
Verspreiding van de brochure "Cultureel Programma" - Selectie in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (Slechte vertalingen en zetfouten) (2-1532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2112 2-42 p. 2112 (PDF)
Vervroegde verkiezingen - Stemmen bij volmacht - Vooraf verzoek - Digitale procedure - Mogelijkheid (7-381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-381
Visumcontrole - Vingerafdrukken (Proefproject in luchthaven Brussel-Nationaal - Grenscontrole door de federale politie - Deelnemende landen) (3-7488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10553-10554 3-90 p. 10553-10554 (PDF)
Voetbalwedstrijden - Politieoptreden tegen de vlag van de Vlaamse Gemeenschap (3-623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 694-695 3-11 p. 694-695 (PDF)
Volgmigratie - Gezinshereniging - Gezinsvorming (Huwelijk met een vreemdeling - Schijnhuwelijk) (3-44)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 87-88 3-1 p. 87-88 (PDF)
Volgmigratie - Gezinshereniging - Gezinsvorming - Evolutie van 1995 tot 2000 (Gezinshereniging en gezinsvorming) (2-1776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2450 2-47 p. 2450 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 143, ß2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-473)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-473/1
p. 1-2 5-473/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 195 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-466)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-466/1
p. 1-11 5-466/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-467/1
p. 1-4 5-467/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-468/1
p. 1-2 5-468/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers (5-690)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-690/1
p. 1-5 5-690/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers (7-147)      
  Voorstel van de heer Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Yves Buysse en Bob De Brabandere
7-147/1
p. 1-6 7-147/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, inzake de zetelverdeling van de Senaat (Verhouding Nederlandstaligen-Franstaligen) (5-889)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-889/1
p. 1-5 5-889/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-469/1
p. 1-2 5-469/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-470/1
p. 1-2 5-470/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-471/1
p. 1-2 5-471/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-472/1
p. 1-2 5-472/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-956/1
p. 1-2 5-956/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen (7-101)      
  Voorstel van de heer Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere, Klaas Slootmans en Leo Pieters
7-101/1
p. 1-3 7-101/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk (4-893)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Karim Van Overmeire en Freddy Van Gaever en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-893/1
p. 1-6 4-893/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd (2-1400)      
  Voorstel van de heer Buysse
2-1400/1
p. 1-4 2-1400/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd (3-1678)      
  Voorstel van de heer Buysse
3-1678/1
p. 1-3 3-1678/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd (4-990)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse
4-990/1
p. 1-4 4-990/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de gevallen waarin de dienst Veiligheid van de Staat verkozen politici schaduwt (5-2034)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2034/1
p. 1-4 5-2034/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de afwikkeling van het Fyra-project door de NMBS-groep (Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel) (5-2248)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2248/1
p. 1-7 5-2248/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de zaak Dexia (5-1277)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1277/1
p. 1-4 5-1277/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake het opzetten van fiscale constructies door de feitelijke vereniging genaamd ACW (5-2013)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-2013/1
p. 1-7 5-2013/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen (4-1591)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1591/1
p. 1-4 4-1591/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat de dotaties aan de Koninklijke Familie betreft (5-1052)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1052/1
p. 1-4 5-1052/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vertegenwoordiging van alle politieke fracties in het Vast Comitť I) (5-2040)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2040/1
p. 1-3 5-2040/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het gebruik van zaktelefoons (Toegelaten gebruik tijdens plenaire vergaderingen, commissievergaderingen e.a. voor zover daarbij geen geluid wordt geproduceerd of de orde wordt verstoord) (5-2177)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2177/1
p. 1-3 5-2177/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de Vlaamse taalgrensgemeenten (7-112)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere en Leo Pieters
7-112/1
p. 1-18 7-112/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de randgemeenten (7-113)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere en Leo Pieters
7-113/1
p. 1-16 7-113/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de Vlaamse taalgrensgemeenten (Wijzigingen van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van de gewone wet van 16 april 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, van het Kieswetboek, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese parlement, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, van de provinciewet, van de provinciekieswet, van de nieuwe gemeentewet, van de gemeentekieswet, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren) (Zie ook doc. 4-1018 en 4-1020) (4-1019)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1019/1
p. 1-9 4-1019/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten (Wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van het Kieswetboek, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, van de nieuwe gemeentewet, van de gemeentekieswet, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het koninklijk besluit van 26 september 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren) (Zie ook doc. 4-1018 en 4-1019) (4-1020)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1020/1
p. 1-7 4-1020/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ (Zie ook doc. 4-1019 en 4-1020) (4-1018)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1018/1
p. 1-13 4-1018/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, ߆1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten (Misbruik van de procedure beteugelen) (7-158)      
  Voorstel van de heer Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren Klaas Slootmans, Guy D'haeseleer en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bob De Brabandere
7-158/1
p. 1-10 7-158/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 wat het archiefwezen betreft (Overdracht naar de Gemeenschappen) (5-2429)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2429/1
p. 1-6 5-2429/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (4-1024)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-1024/1
p. 1-3 4-1024/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (5-2116)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2116/1
p. 1-3 5-2116/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van deze bijzondere wet, wat de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen betreft (Vermelding van de remuneraties ontvangen voor de uitoefening van de mandaten en/of ambten - Zie ook doc. 5-1225) (5-1226)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1226/1
p. 1-4 5-1226/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de benoeming van rechters, referendarissen en het administratief personeel (Depolitisering - Benoemingscommissie - Vergelijkend examen) (7-138)      
  Voorstel van de heren Guy D'Haeseleer, Klaas Slootmans en Leo Pieters, de dames Adeline Blancquaert en Anke Van dermeersch en de heren Bob De Brabandere en Yves Buysse
7-138/1
p. 1-8 7-138/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (7-119)      
  Algemene bespreking
7-12
p. 19-28 7-12 p. 19-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de naleving en de controle op de naleving van de taalwet in bestuuurszaken in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te verbeteren, inzonderheid wat het toezicht betreft op het personeelsbeleid van de lagere besturen (Toekennen van vernietigingsbevoegdheid aan de vice-gouverneur) (5-1351)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-1351/1
p. 1-4 5-1351/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (5-1449)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1449/1
p. 1-5 5-1449/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad voor wat de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft (7-126)      
  Voorstel van de heren Bob De Brabandere en Guy D'haeseleer, de dames Anke Van dermeersch en Adeline Blancquaert en de heren Klaas Slootmans, Leo Pieters en Yves Buysse
7-126/1
p. 1-8 7-126/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren (De schorsingsbesluiten van de vicegouverneur kunnen enkel worden opgeheven bij een met redenen omkleed besluit van, al naargelang het geval, de Brusselse Hoofdstedelijke regering of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Zie ook doc. Senaat 4-1299) (4-1300)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1300/1
p. 1-3 4-1300/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van diverse wetten teneinde de faciliteiten inzake onderwijs af te schaffen (7-156)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren, Bob De Brabandere en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
7-156/1
p. 1-8 7-156/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden (... betrokken bij de organisatie van een referendum over de vraag of CataloniŽ een onafhankelijke natie diende te worden) (7-241)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch, de heren Guy D'haeseleer en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert en de heer Bob De Brabandere
7-241/1
p. 1-6 7-241/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van islamitische satellietzenders, radiostations en websteks die op het Belgische en Europese grondgebied anti-Westerse haatpropaganda verspreiden (5-1421)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1421/1
p. 1-10 5-1421/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevoegdheidsoverschrijdende rol van het Eruopese Hof voor de rechten van de mens (5-1448)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1448/1
p. 1-13 5-1448/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de defederalisering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen (5-795)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-795/1
p. 1-6 5-795/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs (5-1481)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1481/1
p. 1-3 5-1481/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de niet-naleving van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen (Schorsing van de aanstellingen die strijdig zijn met de taalwet in bestuurszaken - Toezicht op het correct naleven van de bepalingen m.b.t. de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen - In gebreke blijven van de voogdijoverheid) (5-2268)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2268/1
p. 1-23 5-2268/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een aanscherping van de Europese wetgeving inzake gezinshereniging (5-588)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Jurgen Ceder en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-588/1
p. 1-6 5-588/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opflakkering van het antisemitisme in BelgiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder tegen het antisemitisme) (3-553)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Buysse
3-149
p. 36-37 3-149 p. 36-37 (PDF)
  3-149
p. 86 3-149 p. 86 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van het chronischevermoeidheidssyndroom (5-615)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-615/1
p. 1-5 5-615/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Turkije (7-111)      
  Voorstel van de heer Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere, Klaas Slootmans en Leo Pieters
7-111/1
p. 1-5 7-111/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rol van Turkije als regionale destabiliserende factor (7-201)      
  Voorstel van de heren Bob De Brabandere, Yves Buysse en Klaas Slootmans, mevrouw Adeline Blancquaert, de heer Leo Pieters, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
7-201/1
p. 1-7 7-201/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regerings- en openbare gezagsfuncties (5-745)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
5-745/1
p. 1-3 5-745/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
4-1592/1
p. 1-2 4-1592/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land (Niet-Europese vreemdelingen) (5-642)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
5-642/1
p. 1-5 5-642/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verlenen aan het Rekenhof van een opdracht naar een bijkomend onderzoek en een effectieve controle van de Koninklijke Schenking en de uiteindelijke afschaffing van de Koninklijke Schenking (5-1124)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1124/1
p. 1-7 5-1124/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de noodzaak van een nieuw internationaal bechermingsregime voor vluchtelingen (Herziening van de Conventie van GenŤve) (5-680)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-680/1
p. 1-6 5-680/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de toestand in Turkije (5-2254)      
  Verslag van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-2254/1
p. 1-4 5-2254/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de inperking van de macht van de Belgische monarchie, het opheffen van bepaalde prerogatieven van het koningshuis en de uiteindelijke en volledige afschaffing van de monarchie (5-2430)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2430/1
p. 1-4 5-2430/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de totstandkoming van een nieuwe bijzondere wet teneinde Brussel om te vormen tot een stadsgewest en dit in het perspectief van haar toekomst als tweetalige hoofdstad van Vlaanderen (5-2186)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-2186/1
p. 1-15 5-2186/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Jansegers en de heer Buysse, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1143/5
p. 1-2 3-1143/5 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om de communautaire scheeftrekking op het vlak van de vennootschapscontrole op te heffen (alsook tijdige indiening van de jaarrekeningen) (5-618)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-618/1
p. 1-4 5-618/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om efficiŽnter het probleem van het niet-verzekerd rijden aan te pakken (5-1430)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1430/1
p. 1-5 5-1430/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om het belastingvrije inkomen te verhogen bij het thuis verzorgen van zwaar chronisch zieke familieleden (5-682)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-682/1
p. 1-5 5-682/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om het proactief opsporen van cannabisplantages via warmtecamera's wettelijk mogelijk te maken (5-783)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-783/1
p. 1-3 5-783/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de "plaasmoorde", het systematisch vermoorden van blanke boeren in Zuid-Afrika (5-1446)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1446/1
p. 1-5 5-1446/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beslissing van de Turkse regering om de Hagia Sophia in te richten als moskee (7-183)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren Guy D'Haeseleer, Yves Buysse en Bob De Brabandere en mevrouw Anke Van dermeersch
7-183/1
p. 1-4 7-183/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest (7-105)      
  Voorstel van de heren Bob De Brabandere en Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters
7-105/1
p. 1-26 7-105/1 p. 1-26 (PDF)
Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fťdťration Wallonie-Bruxelles" (Naamswijziging van de Franse Gemeenschap) (5-1044)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Jurgen Ceder, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1044/1
p. 1-5 5-1044/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek (Schadelijke gevolgen - Omschakeling van de producenten - Structurele programma's voor plattelandsontwikkeling - Gemeeschappelijk Fonds EG voor tabak) (2-1352)      
  Amendement nr 1 van de heren Verreycken en Buysse, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1352/3
p. 1 2-1352/3 p. 1 (PDF)
  Bespreking van het amendement
2-242
p. 52 2-242 p. 52 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot de splitsing van de sociale zekerheid (5-1436)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1436/1
p. 1-8 5-1436/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de geleidelijke afschaffing van de zogenaamde "ministeriŽle kabinetten" te bewerkstelligen (4-1106)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse
4-1106/1
p. 1-8 4-1106/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de wettelijke betaalde feestdag van 21 juli te schrappen en te vervangen door 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap (5-772)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-772/1
p. 1-5 5-772/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter aanmaning van de regering om dringend werk te maken van nationale en internationale wettelijke initiatieven en maatregelen om de OCMW-diensten in de mogelijkheid te stellen om een echt vermogensonderzoek te voeren naar eigendommen in het buitenland van aanvragers van een leefloon (5-1420)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1420/1
p. 1-4 5-1420/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter voorkoming en inperking van stalbranden (5-1123)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1123/1
p. 1-5 5-1123/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (3-1821)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Van Overmeire, Verreycken en Buysse en mevrouw Jansegers
3-1821/1
p. 1-35 3-1821/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (4-455)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-455/1
p. 1-35 4-455/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van staatkundige onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (5-838)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-838/1
p. 1-37 5-838/1 p. 1-37 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van een doelmatige en transparante besteding van de financiŽle middelen van NGO's die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking (5-1494)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch et de MM. Bart Laeremans, Yves Buysse et Filip Dewinter
5-1494/1
p. 1-15 5-1494/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van Taiwan (Republiek China) als onafhankelijke Staat en tot ondersteuning van het streven van Taiwan naar het lidmaatschap van internationale organisaties waarvan BelgiŽ deel uitmaakt (5-1582)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1582/1
p. 1-6 5-1582/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bekomen van een volwaardige luchtverkeersleiding en een gecontroleerd luchtruim voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem (5-1200)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1200/1
p. 1-6 5-1200/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken (via de allernieuwste communicatie- en informatiemiddelen) (4-618)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder, Hugo Coveliers en Yves Buysse
4-618/1
p. 1-4 4-618/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het uiten van protest tegen de aanduiding door de Wereldgezondheidsorganisatie van Taiwan als provincie van de Volksrepubliek China (5-1426)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Bart Laeremans en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1426/1
p. 1-6 5-1426/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties (5-616)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-616/1
p. 1-7 5-616/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verandering van de naam "BOZAR" in "Paleis voor Schone Kunsten - Palais des Beaux-Arts" (5-848)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-848/1
p. 1-3 5-848/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verfijning van de politiŽle registratie van misdrijven en de daarvan afgeleide politiestatistieken daarbij rekening houdend met de etniciteit van de vermoedelijke dader van een misdrijf (5-813)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-813/1
p. 1-5 5-813/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging of opzegging van de sociale zekerheidsverdragen met Marokko, TunesiŽ, Algerije, Turkije en de landen van ex-JoegoslaviŽ met het oog op de stopzetting van de export van kinderbijslag naar landen buiten de Europese Unie (5-2117)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-2117/1
p. 1-6 5-2117/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (5-2526)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2526/1
p. 1-5 5-2526/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2140/1
p. 1-4 3-2140/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (5-2536)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2536/1
p. 1-2 5-2536/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2149/1
p. 1 3-2149/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (5-2627)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2627/1
p. 1-2 5-2627/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2242/1
p. 1 3-2242/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (5-2628)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2628/1
p. 1-2 5-2628/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2243/1
p. 1 3-2243/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (5-2629)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2629/1
p. 1-2 5-2629/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2244/1
p. 1 3-2244/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (5-2630)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2630/1
p. 1-3 5-2630/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2245/1
p. 1 3-2245/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (5-2631)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2631/1
p. 1-2 5-2631/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2246/1
p. 1 3-2246/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (5-2632)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2632/1
p. 1-2 5-2632/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2247/1
p. 1 3-2247/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (5-2633)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2633/1
p. 1-2 5-2633/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2248/1
p. 1 3-2248/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (5-2634)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2634/1
p. 1-2 5-2634/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2249/1
p. 1 3-2249/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (5-2635)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2635/1
p. 1-2 5-2635/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2250/1
p. 1 3-2250/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (5-2636)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2636/1
p. 1-2 5-2636/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2251/1
p. 1 3-2251/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (5-2537)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2537/1
p. 1-2 5-2537/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2150/1
p. 1 3-2150/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (5-2637)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2637/1
p. 1-2 5-2637/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2252/1
p. 1 3-2252/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (5-2638)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2638/1
p. 1-2 5-2638/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2253/1
p. 1 3-2253/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (5-2639)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2639/1
p. 1-2 5-2639/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2254/1
p. 1 3-2254/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (5-2640)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2640/1
p. 1-2 5-2640/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2255/1
p. 1 3-2255/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (5-2641)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2641/1
p. 1-2 5-2641/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2256/1
p. 1 3-2256/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (5-2642)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2642/1
p. 1-2 5-2642/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2257/1
p. 1 3-2257/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (5-2643)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2643/1
p. 1-2 5-2643/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2258/1
p. 1 3-2258/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (5-2644)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2644/1
p. 1-2 5-2644/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2259/1
p. 1 3-2259/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (5-2645)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2645/1
p. 1-2 5-2645/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2260/1
p. 1 3-2260/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (5-2646)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2646/1
p. 1-2 5-2646/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2261/1
p. 1 3-2261/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (5-2647)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2647/1
p. 1-2 5-2647/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2262/1
p. 1 3-2262/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (5-2538)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2538/1
p. 1-2 5-2538/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2151/1
p. 1 3-2151/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (5-2539)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2539/1
p. 1-2 5-2539/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2152/1
p. 1 3-2152/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (5-2648)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2648/1
p. 1-2 5-2648/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2263/1
p. 1 3-2263/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (5-2649)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2649/1
p. 1-2 5-2649/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2264/1
p. 1 3-2264/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (5-2650)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2650/1
p. 1-2 5-2650/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2265/1
p. 1 3-2265/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (5-2651)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2651/1
p. 1-2 5-2651/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2266/1
p. 1 3-2266/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (5-2652)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2652/1
p. 1-2 5-2652/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2267/1
p. 1 3-2267/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (5-2653)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2653/1
p. 1-2 5-2653/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2268/1
p. 1 3-2268/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (5-2654)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2654/1
p. 1-2 5-2654/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2269/1
p. 1 3-2269/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (5-2655)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2655/1
p. 1-2 5-2655/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2270/1
p. 1 3-2270/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (5-2656)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2656/1
p. 1-2 5-2656/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2271/1
p. 1 3-2271/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (5-2657)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2657/1
p. 1-2 5-2657/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2272/1
p. 1 3-2272/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (5-2540)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2540/1
p. 1-2 5-2540/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2153/1
p. 1 3-2153/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (5-2658)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2658/1
p. 1-2 5-2658/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2273/1
p. 1 3-2273/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (5-2659)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2659/1
p. 1-2 5-2659/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2274/1
p. 1 3-2274/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (5-2660)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2660/1
p. 1-2 5-2660/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2275/1
p. 1 3-2275/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (5-2661)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2661/1
p. 1-2 5-2661/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2276/1
p. 1 3-2276/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (5-2662)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2662/1
p. 1-2 5-2662/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2277/1
p. 1 3-2277/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (5-2663)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2663/1
p. 1-2 5-2663/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2278/1
p. 1 3-2278/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135bis van de Grondwet (5-2664)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2664/1
p. 1-2 5-2664/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (5-2665)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2665/1
p. 1-2 5-2665/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2279/1
p. 1 3-2279/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (5-2666)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2666/1
p. 1-2 5-2666/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2280/1
p. 1 3-2280/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (5-2667)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2667/1
p. 1-2 5-2667/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2281/1
p. 1 3-2281/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (5-2668)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2668/1
p. 1-2 5-2668/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2282/1
p. 1 3-2282/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (5-2541)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2541/1
p. 1-2 5-2541/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2154/1
p. 1 3-2154/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (5-2669)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2669/1
p. 1-2 5-2669/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2283/1
p. 1 3-2283/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (5-2670)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2670/1
p. 1-2 5-2670/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2284/1
p. 1 3-2284/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (5-2671)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2671/1
p. 1-2 5-2671/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2285/1
p. 1 3-2285/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (5-2672)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2672/1
p. 1-2 5-2672/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2286/1
p. 1 3-2286/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (5-2673)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2673/1
p. 1-2 5-2673/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2287/1
p. 1 3-2287/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (5-2674)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2674/1
p. 1-2 5-2674/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2288/1
p. 1 3-2288/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (5-2675)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2675/1
p. 1-2 5-2675/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2289/1
p. 1 3-2289/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (5-2676)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2676/1
p. 1-2 5-2676/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2290/1
p. 1 3-2290/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (5-2677)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2677/1
p. 1-2 5-2677/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2291/1
p. 1 3-2291/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (5-2678)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2678/1
p. 1-2 5-2678/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2292/1
p. 1 3-2292/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (5-2542)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2542/1
p. 1-2 5-2542/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2155/1
p. 1 3-2155/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (5-2543)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2543/1
p. 1-2 5-2543/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2156/1
p. 1 3-2156/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (5-2679)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2679/1
p. 1-2 5-2679/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2293/1
p. 1 3-2293/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (5-2680)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2680/1
p. 1-2 5-2680/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2294/1
p. 1 3-2294/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (5-2681)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2681/1
p. 1-2 5-2681/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2295/1
p. 1 3-2295/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (5-2682)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2682/1
p. 1-2 5-2682/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2296/1
p. 1 3-2296/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (5-2683)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2683/1
p. 1-2 5-2683/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2297/1
p. 1 3-2297/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (5-2684)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2684/1
p. 1-2 5-2684/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2298/1
p. 1 3-2298/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (5-2685)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2685/1
p. 1-2 5-2685/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2299/1
p. 1 3-2299/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (5-2686)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2686/1
p. 1-2 5-2686/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2300/1
p. 1 3-2300/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157bis van de Grondwet (5-2687)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2687/1
p. 1-2 5-2687/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (5-2688)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2688/1
p. 1-2 5-2688/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2301/1
p. 1 3-2301/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (5-2689)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2689/1
p. 1-2 5-2689/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2302/1
p. 1 3-2302/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (5-2544)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2544/1
p. 1-2 5-2544/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2157/1
p. 1 3-2157/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (5-2690)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2690/1
p. 1-2 5-2690/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2303/1
p. 1 3-2303/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (5-2691)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2691/1
p. 1-2 5-2691/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2304/1
p. 1 3-2304/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (5-2692)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2692/1
p. 1-2 5-2692/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2305/1
p. 1 3-2305/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (5-2693)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2693/1
p. 1-2 5-2693/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2306/1
p. 1 3-2306/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (5-2694)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2694/1
p. 1-2 5-2694/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2307/1
p. 1 3-2307/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (5-2695)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2695/1
p. 1-2 5-2695/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2308/1
p. 1 3-2308/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (5-2696)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2696/1
p. 1-2 5-2696/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2309/1
p. 1 3-2309/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (5-2697)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2697/1
p. 1-2 5-2697/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2310/1
p. 1 3-2310/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (5-2698)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2698/1
p. 1-2 5-2698/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2311/1
p. 1 3-2311/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168bis van de Grondwet (5-2699)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2699/1
p. 1-2 5-2699/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (5-2700)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2700/1
p. 1-2 5-2700/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2312/1
p. 1 3-2312/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (5-2545)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2545/1
p. 1-2 5-2545/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2158/1
p. 1 3-2158/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (5-2701)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2701/1
p. 1-2 5-2701/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2313/1
p. 1 3-2313/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (5-2702)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2702/1
p. 1-2 5-2702/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2314/1
p. 1 3-2314/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (5-2703)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2703/1
p. 1-2 5-2703/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2315/1
p. 1 3-2315/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (5-2704)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2704/1
p. 1-2 5-2704/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2316/1
p. 1 3-2316/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (5-2705)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2705/1
p. 1-2 5-2705/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2317/1
p. 1 3-2317/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (5-2706)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2706/1
p. 1-2 5-2706/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2318/1
p. 1 3-2318/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (5-2707)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2707/1
p. 1-2 5-2707/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2319/1
p. 1 3-2319/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (5-2708)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2708/1
p. 1-2 5-2708/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2320/1
p. 1 3-2320/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (5-2709)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2709/1
p. 1-3 5-2709/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2321/1
p. 1 3-2321/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (5-2710)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2710/1
p. 1-2 5-2710/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2322/1
p. 1 3-2322/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (5-2546)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2546/1
p. 1-2 5-2546/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2159/1
p. 1 3-2159/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (5-2711)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2711/1
p. 1-2 5-2711/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2323/1
p. 1 3-2323/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (5-2712)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2712/1
p. 1-2 5-2712/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2324/1
p. 1 3-2324/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (5-2713)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2713/1
p. 1-2 5-2713/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2325/1
p. 1 3-2325/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (5-2714)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2714/1
p. 1-2 5-2714/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2326/1
p. 1 3-2326/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (5-2715)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2715/1
p. 1-2 5-2715/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2327/1
p. 1 3-2327/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (5-2716)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2716/1
p. 1-2 5-2716/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2328/1
p. 1 3-2328/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (5-2717)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2717/1
p. 1-2 5-2717/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2329/1
p. 1 3-2329/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (5-2718)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2718/1
p. 1-2 5-2718/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2330/1
p. 1 3-2330/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (5-2719)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2719/1
p. 1-2 5-2719/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2331/1
p. 1 3-2331/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (5-2720)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2720/1
p. 1-2 5-2720/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2332/1
p. 1 3-2332/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (5-2547)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2547/1
p. 1-2 5-2547/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2160/1
p. 1 3-2160/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (5-2721)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2721/1
p. 1-2 5-2721/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2333/1
p. 1 3-2333/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (5-2722)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2722/1
p. 1-2 5-2722/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2334/1
p. 1 3-2334/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (5-2723)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2723/1
p. 1-2 5-2723/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Proposition de MM. Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire et Verreycken et de Mmes Jansegers et Van dermeersch
3-2335/1
p. 1 3-2335/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (5-2724)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2724/1
p. 1-2 5-2724/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2336/1
p. 1 3-2336/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (5-2725)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2725/1
p. 1-2 5-2725/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2337/1
p. 1 3-2337/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (5-2726)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2726/1
p. 1-2 5-2726/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2338)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2338/1
p. 1 3-2338/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (5-2727)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2727/1
p. 1-2 5-2727/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2339/1
p. 1 3-2339/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (5-2728)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2728/1
p. 1-2 5-2728/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2340/1
p. 1 3-2340/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (5-2729)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2729/1
p. 1-2 5-2729/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2341/1
p. 1 3-2341/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (5-2527)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2527/1
p. 1-3 5-2527/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2141/1
p. 1 3-2141/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (5-2548)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2548/1
p. 1-2 5-2548/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2161/1