Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4403

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Dienst Sociale Inspectie - Personeelsbestand

zwartwerk
mensenhandel
arbeidsinspectie
leidinggevend administratief personeel

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
24/1/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2965

Vraag nr. 5-4403 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de werkgroep "Mensenhandel" van de commissie Binnenlandse Zaken werden in de eerste maanden van 2010 hoorzittingen gehouden, onder meer met vertegenwoordigers van de sociale inspectie.

Zowat alle sprekers die tijdens deze hoorzittingen het woord namen wezen er op dat de dienst sociale inspectie in feite onderbemand is en dat, indien de regering wenst dat de sociale inspectie meer in de onderzoeken naar illegale tewerkstelling en mensenhandel investeert, het personeelsbestand moet worden uitgebreid. De onderzoeken zijn immers arbeidsintensief en tijdrovend.

Mijn concrete vragen zijn:

1) Kan de geachte minister een overzicht geven van de evolutie van het personeelsbestand van de dienst sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid per gewest, vanaf 2005 tot 2010?

2) Kreeg de sociale inspectie sinds het verslag van de commissie extra middelen en mensen om de strijd tegen de illegale tewerkstelling en mensenhandel te kunnen voortzetten of zelfs te intensifiŽren? Zo ja, in welke mate?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2012 :

1. Gelieve hieronder de tabel terug te vinden waarin de evolutie van de personeelsleden van de sociale inspectie wordt weergegeven voor de jaren 2005 tot en met 2010

Jaar:

Effectieven controle (fysieke personen):

2005

242

2006

235

2007

243

2008

242

2009

239

2010

243

2.Aangezien het klopt dat onderzoeken met betrekking tot mensenhandel vaak veel tijd in beslag nemen, moet er enerzijds wel op gewezen worden dat verschillende diensten bevoegd zijn voor deze materie (Politie, Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de inspectie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)) en het dus mogelijk is om de werklast te verdelen over deze verschillende diensten. Anderzijds, ondanks het huidige kader van budgettaire beperkingen, heb ik de eer de heer Yves Buysse mee te delen dat de regering, voor het jaar 2012, een budgettaire marge van 735 000 euro heeft kunnen vrijmaken om de dienst van de Sociale Inspectie te versterken en zo de strijd tegen de sociale fraude en de mensenhandel te kunnen verbeteren.