Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11154

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 19 februari 2014

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Europees parlement - Bijkomende kantoren - Trebel-gebouw - Belgische staat - Gift of toezegging van 86 miljoen euro

Europees Parlement
zetel van de instelling
overheidscontract
overheidsopdrachten

Chronologie

19/2/2014 Verzending vraag
13/3/2014 Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4906

Vraag nr. 5-11154 d.d. 19 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat het Europees Parlement voor meer dan 200 miljoen euro gaat spenderen aan de bouw en huur van overbodige nieuwe kantoorruimtes. Die zouden "noodzakelijk" zijn omdat het Europees Parlement heeft besloten de parlementsleden meer medewerkers te geven en zichzelf meer personeel te geven.

Volgens de stukken van het Europees Parlement zou de aankoop van het Trebel-gebouw worden gefinancierd met 86 miljoen euro afkomstig van de Belgische Staat.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wanneer en door wie werden die 86 miljoen euro gereserveerd of toegewezen aan het Europese Parlement?

2) Werden die middelen reeds overgemaakt aan het Europees Parlement, of staan ze op een wachtrekening?

3) Aan welke voorwaarden is het overmaken van dit geld verbonden?

4) In 2010 heeft het Europees Parlement naar verluidt "de markt verkend" voor de mogelijke aankoop en huur van nieuwe kantoren in de Leopoldwijk. Werd daarvoor gesproken of vergaderd met vertegenwoordigers van de Belgische Staat, leden van kabinetten, of adviseurs van ministers? Zo ja, met wie en wanneer?

5) Volgens interne documenten van het Europees parlement werd er over die 86 miljoen euro vergaderd met de Belgische Staat. Er werd een vraag voorgelegd, maar die werd negatief beantwoord. Welke vraag werd door het Europees Parlement gesteld? Waarom heeft de Belgische Staat daarop negatief geantwoord?

6) Is de regering van mening dat er nog steeds budgettaire ruimte is om bouwprojecten van het Europees Parlement te financieren met Belgisch belastinggeld?

7) De eigenaar van de grond waarop gebouwd is, is de NV Ethias Patrimoine, met als enige aandeelhouder Ethias. Werd over het bouwproject Trebel door vertegenwoordigers van Ethias of Ethias Patrimoine gesproken of vergaderd met vertegenwoordigers van de Belgische Staat, leden van kabinetten, of adviseurs van ministers? Zo ja, met wie en wanneer?

8) Aangezien het bouwproject Trebel wordt gerealiseerd met 86 miljoen euro Belgisch belastinggeld is het logisch dat de Belgische en Europese wetgeving inzake overheidsopdrachten wordt gevolgd. Is de Belgische regering van mening dat de regels daarvan (openbare aanbesteding, opvragen offertes, vergelijking, objectieve beoordeling) worden nageleefd? Zo neen, wat zal de Belgische regering daaraan doen?