Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3318

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 30 september 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Openbaar vervoer - Veiligheid - Inzet lokale politieagenten

openbaar vervoer
gemeentepolitie
openbare veiligheid
geweld
achterstandsbuurt

Chronologie

30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4410

Vraag nr. 5-3318 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

"De lokale politie moet meer gebruik maken van het openbaar vervoer" aldus voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, in De Standaard en Het Laatste Nieuws van 25 november 2008, naar aanleiding van een aantal zware incidenten op de bus in Anderlecht. Volgens hem zijn probleembuurten in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de lokale politie, en de zichtbare aanwezigheid van de agenten zou een ontradend effect hebben op een agressor.

Mijn vragen:

1) Deelt de minister de mening van haar voorganger?

2) Heeft haar Federale Overheidsdienst sinds 2008 inspanningen gedaan om de lokale politie aan te sporen meer gebruik te maken van het openbaar vervoer? Zo ja, welke, en in welke mate werd hierop positief gereageerd?

3) Is ooit een onderzoek gevoerd naar het effect van de aanwezigheid van agenten in uniform op het openbaar vervoer in probleemwijken?

4) Heeft de minister weet van plaatselijke richtlijnen bij lokale politiekorpsen over het gebruik van het openbaar vervoer door agenten voor niet-dringende verplaatsingen, zoals in Antwerpen?

5) Hoeveel agenten in uniform die gebruik maakten van het openbaar vervoer werden sinds begin 2009 het slachtoffer van agressie? Graag cijfers per jaar, per gewest en per soort van openbaar vervoer (trein, metro, tram en bus).