Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3631

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 3 november 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Registratie Belgen in het buitenland - Ambassades - Consulaire posten - Uniformiteit - Gegevens - Cijfers

Belgen in het buitenland
ambassade
consulaat

Chronologie

3/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4421

Vraag nr. 5-3631 d.d. 3 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belgen die naar het buitenland verhuizen, kunnen zich inschrijven bij de Belgische ambassade of een consulaire post in hun nieuw thuisland. Zij zijn daar echter niet toe verplicht.

Hierbij volgende vragen:

1) Hoeveel Belgen die in het buitenland leven, zijn geregistreerd bij een Belgische ambassade of consulaire post? Graag de cijfers per ambassade of consulaire post.

2) Welke gegevens worden geregistreerd? Is er een uniforme registratie in alle ambassades en consulaire posten?

3) Op welke wijze houden de ambassades en consulaire posten contact met de Belgen in het buitenland? Hoe vaak worden deze mensen door de ambassades of consulaire posten gecontacteerd, aangeschreven of uitgenodigd voor een activiteit?

4) Wordt aan deze mensen bij de registratie ook gevraagd of zij zich willen registreren als kiezer? Zo ja, is dat een standaardvraag in alle ambassades en consulaire posten en is die registratie dan permanent of moet die bij elke verkiezing hernieuwd worden? Zo niet, waarom niet?