Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4416

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Federale Politie - Kandidaat-politieagenten - Selectie - Criteria - Selectieproces - Evaluatie - Resultaten

politie
aanwerving

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3552

Vraag nr. 5-4416 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2009 versoepelde uw voorganger, de heer De Padt, een aantal selectiecriteria voor kandidaat-agenten. De minimumlengte bleef behouden, een aantal medische criteria werd versoepeld en ook de testen zelf werden "beter afgestemd op de realiteit van het politiewerk".

Op die manier, aldus toenmalig minister De Padt, hadden veel meer kandidaten, die vroeger meteen werden afgekeurd, een kans. De nieuwe voorwaarden zouden na twee jaar tegen het licht worden gehouden.

Ook de ministeriŽle besluiten van 2010 inzake de vrijstellingen van selectieproeven in het raam van de externe aanwerving voor de politiediensten zorgden voor een inkorting van het selectieproces voor kandidaat-agenten.

Onze vragen:

1. Werden de nieuwe voorwaarden van 2009 ondertussen geŽvalueerd?

2. Zo ja, wat waren de bevindingen? Zo niet, wanneer zal dit gebeuren?

3. Hebben de nieuwe voorwaarden het invullen van het politiekader vergemakkelijkt?

4. Zijn er nu voldoende kandidaten om het hele politiekader te bemannen en/of te vervangen bij openvallende plaatsen?