Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4743

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 13 oktober 2009

aan de minister van Justitie

Federale overheidsdiensten - Werkstraffen - Stand van zaken

ministerie
vervangende straf

Chronologie

13/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5701

Vraag nr. 4-4743 d.d. 13 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken laat toe dat autonome werkstraffen onder andere kunnen worden uitgevoerd bij de federale overheidsdiensten. Momenteel werd hierover enkel een protocol gesloten met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de ministerie van Defensie.

Lopen momenteel onderhandelingen met andere federale overheidsdiensten om er werkstraffen te laten uitvoeren? Zo ja, met welke federale overheidsdiensten en wat is de stand van zaken?