Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1550

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 5 september 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Prijzenobservatorium - Oprichting - Takenpakket

prijsbeheersing
prijsfluctuatie
prijsindex
consumptieprijs
economische analyse

Chronologie

5/9/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008)
13/10/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1551

Vraag nr. 4-1550 d.d. 5 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind mei 2008 keurde de Federale Ministerraad, zoals voorzien in het regeerakkoord, de oprichting van een prijzenobservatorium goed. Hoewel de energie- en voedselprijzen in stijgende lijn gaan, ontvangen land- en tuinbouwers minder inkomsten. Het observatorium moet meer transparantie in de prijzen brengen.

Kan de geachte minister laten weten of het aangekondigde prijzenobservatorium vandaag operationeel is?

Het observatorium werd opgericht binnen het Instituut voor Nationale Rekeningen en zou driemaandelijkse en jaarlijkse rapporten afleveren. Kan hij zeggen of er reeds rapporten klaar zijn en wat desgevallend de eerste analyses ter zake zijn?

De Federatie van de Voedingsindustrie sprak de hoop uit dat het observatorium zich niet alleen zou bezighouden met de analyse van de consumptieprijzen, maar ook met de macro-economische analyse en het uitwerken van concrete voorstellen om de impact van de factoren die de kosten verhogen te temperen. Zal het prijzenobservatorium hier volgens hem aan tegemoet gekomen?

Antwoord ontvangen op 13 oktober 2008 :

Ik deel u mede dat de gestelde vraag niet onder mijn bevoegdheden valt maar wel onder die van mijn collega de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, aan wie de vraag eveneens werd gesteld. (schriftelijke vraag nr. 4-1551).