Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3633

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 3 november 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Belgen in het buitenland - Stemming - Vervroegde verkiezingen - Oproeping - Registratie

stemrecht van Belgen in het buitenland
vervroegde verkiezing

Chronologie

3/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4423

Vraag nr. 5-3633 d.d. 3 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij de voorbije - vervroegde - federale verkiezingen van 2010 schreven zich veel minder Belgen in het buitenland in als kiezer, en veel stembrieven kwamen niet tijdig aan bij de kiezers of te laat om ze nog op tijd terug naar BelgiŽ te kunnen sturen. De wettelijke termijnen voorzien in de wetgeving ter zake zijn bij vervroegde verkiezingen niet van toepassing.

Hierbij volgende vragen:

1) Wie beslist, bij vervroegde verkiezingen, op welke wijze de Belgen in het buitenland zullen opgeroepen worden zich als kiezer te laten registreren? Bestaat hiervoor een soort " draaiboek " voor die situatie of wordt er ad hoc beslist? Indien ja, wie heeft het laatste woord?

2) In een aantal krantenartikels over deze materie wordt gesproken over " mailings " naar de Belgische kiezers in het buitenland. Over welk soort mailing gaat het dan? Gaat het over een papieren of een digitale brief? Met welke inhoud? Hoeveel dergelijke mailings gebeurden er sinds 2000? Graag cijfers per verkiezing.

3) Door het tijdsgebrek werd in 2010 volgens een artikel in De Standaard (26 mei 2010) " vooral via verenigingen van Belgen in het buitenland gewerkt ".

a) Over welke verenigingen gaat het precies?

b) Hoe werden deze verenigingen gecontacteerd en wat werd er van hen verwacht?

c) Werden deze verenigingen allemaal gelijk gecontacteerd? Zo ja, wanneer? Zo niet, welke vereniging werd wanneer gecontacteerd?

d) Was de respons bij alle verenigingen positief?