S. 2-1250 Dossierfiche K. 50-1642

Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt
Regering G. Verhofstadt I  

bemiddelaar
beroep in de gezondheidszorg
alternatieve geschillenbeslechting
vrijheid van zelfbeschikking
gezondheidsverzorging
ziekenhuis
rechten van de zieke
recht op informatie
eerbiediging van het privť-leven
geneeswijze
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1642/1 Wetsontwerp 19/2/2002
K. 50-1642/2 Amendement 14/3/2002
K. 50-1642/3 Amendement 23/4/2002
K. 50-1642/4 Amendement 7/5/2002
K. 50-1642/5 Amendementen 14/5/2002
K. 50-1642/6 Amendementen 22/5/2002
K. 50-1642/7 Amendementen 28/5/2002
K. 50-1642/8 Amendementen 4/6/2002
K. 50-1642/9 Amendementen 11/6/2002
K. 50-1642/10 Amendement 25/6/2002
K. 50-1642/11 Amendementen 2/7/2002
K. 50-1642/12 Verslag namens de commissie 8/7/2002
K. 50-1642/13 Tekst aangenomen door de commissie 8/7/2002
K. 50-1642/14 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 12/7/2002
2-1250/1 2-1250/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/7/2002
K. 50-1642/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/7/2002
2-1250/2 2-1250/2 (PDF) Amendementen 16/7/2002
2-1250/3 2-1250/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2002
2-1250/4 2-1250/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/7/2002
2-1250/5 2-1250/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/7/2002
2-1250/6 2-1250/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/2/2002   Indiening Doc. K. 50-1642/1
8/7/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1642/12
9/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
15/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 255, p. 19-58 + nr. 256, p. 1-18 + p. 44-45
15/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-1/o46)
Integraal verslag nr. 256, p. 45-46
Doc. K. 50-1642/15
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans, Jacinta De Roeck
9/7/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
12/7/2002   Inschrijving op agenda
12/7/2002   Bespreking
15/7/2002   Inschrijving op agenda
15/7/2002   Bespreking
15/7/2002   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/7/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/7/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. xxx
Doc. 2-1250/1 2-1250/1 (PDF)
15/7/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/7/2002   Inschrijving op agenda
19/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-227 Hand. 2-227 (PDF)
19/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-227 Hand. 2-227 (PDF)
19/7/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1250/4 2-1250/4 (PDF)
19/7/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1250/5 2-1250/5 (PDF)
19/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-11/o16) Hand. 2-227 Hand. 2-227 (PDF)
Doc. 2-1250/6 2-1250/6 (PDF)
15/7/2002   Verzending naar commissie
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans, Jacinta De Roeck
16/7/2002   Bespreking
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o3)
17/7/2002   Aanneming zonder amendering
18/7/2002   Inschrijving op agenda
18/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 9 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 2-1250/3 2-1250/3 (PDF)
19/7/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
26/9/2002   Bekendmaking (43719-43724)
20/12/2002   Erratum (57406)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/7/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/7/2002, 12/7/2002, 15/7/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/7/2002, 17/7/2002, 18/7/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/7/2002 15 18/10/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. xxx
Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2002 60 11/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/8/2002 26/9/2002, blz 43719-43724
Errata
Op 20/12/2002, blz 57406