S. 5-2034 Dossierfiche                  

Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de gevallen waarin de dienst Veiligheid van de Staat verkozen politici schaduwt
Anke Van dermeersch    Yves Buysse    Filip Dewinter    Bart Laeremans   

parlementair onderzoek
afgevaardigde
politicus
politieke partijen
staatsveiligheid
enquÍtecommissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2034/1 5-2034/1 (PDF) Voorstel 16/4/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/4/2013   Indiening Doc. 5-2034/1 5-2034/1 (PDF)
18/4/2013   Inoverwegingneming
18/4/2013   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
18/4/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd