Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2875

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 27 juli 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Verkiezingen - Hoofdkantonbureau - Legitimatie partijgetuigen

verkiezing
stembureau
kiesrecht
telling van de stemmen
toezicht op de verkiezingen

Chronologie

27/7/2011 Verzending vraag
7/10/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2875 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij voorgaande verkiezingen stelden wij vast dat sommige kantonhoofdbureaus vragen dat de partijgetuigen zich kunnen legitimeren.

Onze vragen aan de geachte minister:

1) Is dit wettelijk verplicht met andere woorden, kan een partijgetuige worden uitgesloten van de vergadering van het kantonhoofdbureau indien hij / zij zijn / haar aanduiding als getuige bij het kantonhoofdbureau niet kan bewijzen?

2) Welk document, naast de identiteitskaart, moet een getuige bij het kantonhoofdbureau voorleggen om die aanduiding te bewijzen? Volstaat een kopie van de voordrachtsakte?

3) Wordt een specifiek aanwijzingsformulier overwogen, zoals dat ook het geval is voor de getuigen bij de stem- en telbureaus?

Antwoord ontvangen op 7 oktober 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Het Kieswetboek bepaalt in zijn artikel 116, paragraaf 5, derde lid, dat de kandidaten getuigen kunnen aanwijzen voor verrichtingen van het kantonbureau.

De administratieve onderrichtingen, die opgesteld worden door mijn diensten bij elke verkiezing, bepalen eveneens – wat de getuigen in de hoofdbureaus betreft – dat deze hun hoedanigheid bewijzen met een informatiebrief die getekend is door een kandidaat en die meeondertekend is door de voorzitter van de kieskring. Bij gebrek aan deze brief kan het hoofdbureau toestaan dat de getuige enkel zijn identiteit bewijst.

Het spreekt voor zich dat enkel de getuigen die in de voordrachtsakte vermeld worden, de verrichtingen van het kantonhoofdbureau kunnen bijwonen. Het is eveneens wenselijk dat de hoofdbureaus de toegang van de getuigen tot hun verrichtingen zo veel mogelijk vergemakkelijken, aangezien zij het democratische verloop van het verkiezingsproces waarborgen.