Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5720

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Beroepsziekte - Uitkeringsgerechtigden - Personen met een handicap - Cijfers - Evolutie

beroepsziekte
invaliditeitsverzekering
arbeidsongeschiktheid
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

28/2/2012 Verzending vraag
9/3/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5720 d.d. 28 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister laten weten hoeveel personen met een handicap en uitkeringsgerechtigden BelgiŽ telde in 2008, 2009, 2010 en 2011 in het kader van een beroepsziekte, en dit opgedeeld per provincie en per gewest?

Kan zij tevens inzicht verschaffen in de evolutie van het aantal personen met een handicap sinds 2008, en dit eveneens per provincie en per gewest?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2012 :

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, de heer Philippe Courard.