Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-303

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 5 november 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Asielcentra - Bedreigingen en geweldpleging - Aantallen

sociale voorzieningen
politiek asiel
discriminatie op grond van godsdienst
Nederland
geweld
officiële statistiek
asielzoeker

Chronologie

5/11/2010 Verzending vraag
7/2/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-304

Vraag nr. 5-303 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In De Telegraaf van dinsdag 19 oktober 2010 wordt een onderzoek van de Stichting Gave belicht. De resultaten daarvan waren te zien in het televisieprogramma “Uitgesproken EO”. De conclusie van het onderzoek is dat in veel asielcentra in Nederland christelijke asielzoekers door islamitische medebewoners bedreigd of zelfs mishandeld worden.

Volgens de Stichting Gave zouden christenen in 75 % van de asielcentra te maken krijgen met discriminatie, komen in 67 % van de centra (doods)bedreigingen voor en is er in 33 % sprake van fysiek geweld. Meestal zijn islamitische medebewoners verantwoordelijk voor het geweld en de bedreigingen.

In Nederland wil de verantwoordelijke minister, naar aanleiding van dit onderzoek, een onafhankelijk meldpunt oprichten waar asielzoekers anoniem kunnen melden dat ze door andere asielzoekers bedreigd of mishandeld zijn.

Wanneer in Nederland dergelijke zaken in dergelijke proporties worden vastgesteld, lijkt het onwaarschijnlijk dat dit in ons land totaal anders zou zijn. Vandaar onze vragen :

1. Hoeveel incidenten, waarbij christelijke asielzoekers het slachtoffer werden van bedreigingen en / of geweld, deden zich in de laatste drie jaar in de Belgische asielcentra voor? Graag kreeg ik een uitsplitsing per jaar en per soort feiten (bedreigingen, geweld of beide).

2. In hoeveel procent van de gevallen waren moslims verantwoordelijk voor de incidenten?

3. Worden die incidenten geregistreerd in de asieldossiers van de daders en van de slachtoffers?

4. Wordt er pro-actief opgetreden om deze problemen in de asielcentra te voorkomen? Zo ja, op welke manier?

Antwoord ontvangen op 7 februari 2011 :

In de verschillende gesloten centra wordt er in het kader van incidenten geen statistieken en informatie bijgehouden over de religie van zowel de plegers als de slachtoffers.