Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3638

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 7 november 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Ge´ntegreerde Politie - Sociale dienst - Berichten - E-mail - Taalgebruik

politie
elektronische overheid
taalgebruik

Chronologie

7/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4419

Vraag nr. 5-3638 d.d. 7 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De sociale dienst van de ge´ntegreerde politie (SSD GPI) stuurt op regelmatige basis e-postberichten door naar een bestand van e-postadressen dat deze dienst in zijn bezit heeft. Er wordt mij meegedeeld dat deze dienst regelmatig Franstalige e-postberichten naar Nederlandstaligen verstuurt, ook wanneer deze er uitdrukkelijk en herhaaldelijk om hebben verzocht om hen voortaan enkel nog Nederlandstalige e-postberichten toe te sturen.

Volgens artikel 41 van de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken gebruiken de centrale diensten (en bij verwijzing, de uitvoeringsdiensten met zetel in Brussel-Hoofdstad) voor hun betrekkingen met particulieren die van de drie talen waarvan de betrokkenen zich hebben bediend.

Mijn vragen aan de geachte minister:

1) Welke e-postadressen zijn er opgenomen in dit gegevensbestand van de SSD GPI? Hoeveel e-postadressen betreft het momenteel en om hoeveel Nederlands- en Franstaligen gaat het precies?

2) Via welke kanalen komt deze dienst aan deze e-postadressen? Op welke wijze wordt de te gebruiken taal bepaald bij de versturing van berichten naar deze adressen?

3) Hoe komt het dat deze dienst niet reageert op verzoeken tot verandering van taalregime, ook niet na herhaaldelijke en uitdrukkelijke verzoeken?

4) Welke maatregel neemt de geachte minister om ervoor te zorgen dat, overeenkomstig de taalwet in bestuurszaken, steeds de juiste taal wordt gebruikt bij het versturen van deze berichten?