Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4497

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 september 2009

aan de minister van Justitie

Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden

strafgevangenis
gedetineerdenwerk

Chronologie

23/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5685

Vraag nr. 4-4497 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In heel wat penitentiaire instellingen krijgen de gedetineerden de kans om tewerkgesteld te worden in de werkplaatsen waar (handen)arbeid verricht wordt. Het gaat hierbij niet over het verdelen van eten, post, leesboeken, en dergelijke, maar over specifieke jobs in de werkplaatsen.

Graag had ik van de geachte minister per penitentiaire instelling een overzicht gekregen van de activiteiten die er plaatsvinden: de aard van de geleverde prestaties alsook de bestemmeling (voor eigen gebruik, voor een andere overheid of bestuur dan wel voor een privé-firma).

Wie beslist uiteindelijk welke opdrachten door gedetineerden mogen uitgevoerd worden?

Is de vraag van derden om gedetineerden in te zetten voor bepaalde opdrachten groter dan het bestaande potentieel in de instellingen?