Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2144

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 20 april 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Camerabeelden - Gebruik door de lokale politie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
videobewaking
openbare veiligheid
gemeentepolitie

Chronologie

20/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2145
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4390

Vraag nr. 5-2144 d.d. 20 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De NMBS-holding liet via het ambitieus Malagaproject diverse stations uitrusten met intelligente bewakingscamera's. Zo ook in het station van Kortrijk, waar camera's zowel het spoorwegdomein bewaken alsook de veiligheid voor reizigers als personeel trachten te verhogen. Meerdere camera's zijn er opgesteld in de fietsenstallingen, zowel voor- als achteraan het station. De camerabeelden worden bekeken door B-Security in een centrale controlekamer in Brussel.

Nu blijkt het voor de lokale politie omslachtig te zijn om, in geval van bijvoorbeeld een fietsdiefstal, camerabeelden op te vragen van het misdrijf. Zo zou een politieagent uit bvb. Kortrijk telkens de beelden van het delict moeten gaan ophalen in Brussel. Dit kost de politiezone uiteraard veel tijd, wat ertoe leidt dat zij de beelden voor dergelijke delicten niet langer opvraagt en het misdrijf aldus niet of moeilijker kan worden opgehelderd.

Klopt het dat beelden, zeker van grotere omvang, door politiemensen eigenhandig moeten opgehaald worden? En zo ja, is het niet mogelijk om de overdracht van die bewakingsbeelden aan de politiediensten te vergemakkelijken, bv. door die op een beveiligde server raadpleegbaar te maken?

Wordt er overwogen om de beelden vanuit publiek toegankelijke ruimtes van elk station door de plaatselijke politiezone te laten beheren?