S. 4-860 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden
Joris Van Hauthem    Nele Jansegers    Yves Buysse   

taalgebruik
reclame
cultuurbeleid
godsdienst
officiŽle taal
culturele identiteit
herziening van de grondwet
handelsrecht
handelsregelingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-860/1 4-860/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 8/7/2008
4-860/2 4-860/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/7/2008   Indiening
Herindiening 3-1560/1.
Doc. 4-860/1 4-860/1 (PDF)
10/7/2008   Inoverwegingneming
10/7/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/2008   Verzending naar commissie
6/5/2010   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 6/5/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 6/5/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving