Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4272

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 7 september 2009

aan de minister van Justitie

Internet - Gebruik door ambtenaren - Privé-gebruik - Reglementering

ambtenaar
overheidsapparaat
internet
werkplek
verordening

Chronologie

7/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 )
24/11/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285

Vraag nr. 4-4272 d.d. 7 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het internet heeft onmiskenbaar heel wat voordelen: het heeft ervoor gezorgd dat snel informatie kan verworven worden, dat opzoekopdrachten snel tot een goed einde gebracht worden zonder dat degene die de opzoekingen doet zich moet verplaatsen en dat communicatie enorm versneld werd.

Werknemers die tijdens de uitoefening van hun job toegang tot het internet hebben, maken hiervan niet enkel voor professionele redenen gebruik. Wat menselijk is. Wanneer het ‘misbruik’ evenwel de spuigaten uitloopt of gewoon om preventief op te treden, voeren bedrijven en particuliere werkgevers soms restricties in. Zo gebeurt het dat een aantal sites ontoegankelijk worden gemaakt voor de werknemer, of – omgekeerd - dat er enkel toelating verleend wordt om specifieke (werkgerelateerde) sites te bezoeken. Ook worden soms maatregelen genomen om het gebruik tijdens de werkuren van sociale netwerksites (Facebook, Netlog, …) aan banden te leggen.

Graag had ik vernomen of er in de departementen en in de instellingen die onder uw voogdij staan:

Specifieke reglementering bestaat in verband met het consulteren van het internet tijdens de werkuren. Zo ja, dewelke?

Specifieke reglementering bestaat in verband met het gebruik van sociale netwerksites tijdens de werkuren. Zo ja, dewelke?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie stelt thans een reglement op voor alle directoraten-generaal en stafdiensten. Dit zal omschrijven wat toegelaten en niet toegelaten is bij het gebruik van e-mail en internet voor iedere medewerker, en bij de algemene en geïndividualiseerde controle hiervan.

1. Voornoemd reglement zal bepalen dat het gebruik van internet exclusief tot professionele doeleinden beperkt is, of ten bate van opleidingen. Het persoonlijk gebruik zal in zeer beperkte mate toegelaten worden, en onder welomschreven voorwaarden.

2. Er werd overeengekomen dat het directiecomité een lijst zal opstellen met categorieën van sites die geraadpleegd mogen worden en welke niet, wat de raadpleging van sociale netwerksites aangaat. De lijst met verboden sites zal onafgebroken bijgewerkt moeten worden. De dienst ICT zal op basis van deze lijst een aantal toegangen blokkeren.

Voor sommige personeelsleden die uit hoofde van hun taken toegang moeten hebben tot verboden sites, zal evenwel in uitzonderingen hierop voorzien worden. Deze lijst – waarvan de gebruiksvoorwaarden nog niet vastliggen of goedgekeurd zijn – zal het raadplegen van sociale netwerksites verbieden en onmogelijk maken.