Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5716

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Motorbrandstof - Taksen - Vrijstelling - Diplomatieke ambtenaren - Accijnzen

heffing op brandstoffen
belastingontheffing
personeel in diplomatieke dienst

Chronologie

28/2/2012 Verzending vraag
29/3/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5716 d.d. 28 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor diplomatieke ambtenaren en andere personen met een diplomatiek statuut wordt jaarlijks vastgelegd hoeveel liter motorbrandstof er taksvrij mag worden getankt. Dit gebeurt op basis van een mededeling van de Dienst Protocol van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken.

Bestaan er naast deze categorie nog andere categorieŽn / ambtenaren / beroepsuitoefenaars aan wie toelating wordt verleend voor taksvrij tanken van motorbrandstof?

Indien ja, over wie gaat dit dan concreet? Welke regeling geldt voor hen? Over welke contingenten gaat het?

Antwoord ontvangen op 29 maart 2012 :

Ik verwijs het geachte lid naar mijn antwoord op uw vraag nr. 5-5721 van 28 februari 2012. Daarin wordt meegedeeld welke personen en instellingen wegens hun diplomatiek of daarmee gelijkgesteld statuut toelating hebben om taksvrij motorbrandstof te tanken. 

Ik deel u mee dat naast de bovenbedoelde personen of instellingen aan geen andere categorieën ambtenaren/beroepsuitoefenaars toelating wordt verleend voor het taksvrij tanken van motorbrandstof.