Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6515

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 15 januari 2010

aan de minister van Justitie

Leden van motorbendes - Criminele feiten - Inventarisatie

tweewielig voertuig
handel in verdovende middelen
politiŽle samenwerking (EU)
misdaadbestrijding
politie

Chronologie

15/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 )
15/4/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6516

Vraag nr. 4-6515 d.d. 15 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2008 zou de federale politie 495 leden van motorbendes hebben geÔdentificeerd als zijnde crimineel of betrokken bij criminele feiten.

1. Kan de geachte minister melden hoeveel leden van deze motorbendes in 2009 werden geÔnventariseerd als zijnde crimineel?

2. Hoeveel onder hen werden ook effectief geregistreerd bij de algemene nationale gegevensbank?

3. Aan welke soort misdrijven worden de bendes gelieerd?

4. In welke mate wordt door de Belgische federale politie overlegd met de politiediensten van andere landen om het fenomeen in kaart te brengen en om efficiŽnt repressief te kunnen op te treden?

5. Hoeveel personeelsleden van de federale politie houden zich voltijds bezig met deze problematiek?

Antwoord ontvangen op 15 april 2010 :

Vraag 1 en vraag 2:

De cijfers die werden weergegeven in 2008 zijn het resultaat van een doorgedreven punctuele analyse waarbij een studie werd gedaan naar de betrokkenheid van leden van motorbendes bij drugsdelicten. Deze analyse heeft een aantal maanden in beslag genomen. Theoretisch zou het mogelijk zijn om op de gestelde vragen een antwoord te geven, doch dit vergt een gelijkaardige analyse.

Vraag 3:

Op basis van ervaring uit het verleden stelt de federale politie vast dat leden van criminele motorbendes meestal actief zijn inzake verdovende middelen, in mindere mate in trafiek van wapens en gestolen motoronderdelen. Verder geeft de beschikbare informatie die aan dat sommige leden van motorbendes zich ook bezighouden met feiten van afpersing waarbij zij protectie beloven in ruil voor geld.

Op vraag 4:

Op het niveau EUROPOL bestaat er een werkgroep (AWF MONITOR) waarin verschillende aangesloten lidstaten zitten die het fenomeen van de motorbendes opvolgen. De Belgische federale politie maakt ook deel uit van dit overlegplatform.

Op vraag 5:

Binnen de federale politie, op het centraal niveau, houden zich vier personeelsleden voltijds bezig met deze problematiek. In sommige arrondissementen noopt de problematiek eveneens tot fulltime engagement van enkele onderzoekers

(Bron: Federale Politie, DGJ/DJC)