S. 5-2254 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de toestand in Turkije
Anke Van dermeersch    Yves Buysse    Bart Laeremans    Filip Dewinter   

toetreding tot de Europese Unie
motie van het Parlement
politiek geweld
rechten van de mens
politieke situatie
vrijheid van meningsuiting
Turkije
politieke oppositie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2254/1 5-2254/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/9/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/9/2013   Indiening Doc. 5-2254/1 5-2254/1 (PDF)
10/10/2013   Inoverwegingneming
10/10/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/10/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving