Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6814

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 4 februari 2010

aan de minister van Justitie

Staatsveiligheid - Onderzoek naar federale parlementsleden - Waarschuwingsnota voor de minister van Justitie - Aantallen en opvolging

Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
staatsveiligheid
afgevaardigde

Chronologie

4/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
18/3/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6814 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na opmerkingen van het Vast ComitÚ van toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (ComitÚ I) over het verdwijnen van verschillende dossiers over federale parlementsleden uit de kluis van de Staatsveiligheid, meldde de minister dat telkens wanneer de Staatsveiligheid een federaal parlementslid in de gaten wil houden, de minister van Justitie wordt gewaarschuwd via een nota.

De bedoeling hiervan is dat de minister van Justitie er kan op toezien dat de Staatsveiligheid binnen de wettelijke bevoegdheden blijft. Indien er twijfel zou zijn, dan zou de minister het ComitÚ I belasten met een toezichtonderzoek.

Graag had ik geweten:

1. Of er sinds de bekendmaking van het systeem van waarschuwingsnota's reeds dergelijke nota's aan de geachte minister werden gestuurd. Indien ja, hoeveel?

2. Hebben de waarschuwingsnota's reeds aanleiding gegeven tot toezichtsonderzoeken door het ComitÚ I? Indien ja, hoeveel en wat was het resultaat van die onderzoeken?

3. Wordt de minister ook op de hoogte gebracht indien de Staatsveiligheid leden van de deelstaatparlementen volgt of is de regeling enkel bedoeld voor federale parlementsleden?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2010 :

1. Tot op heden heeft de Veiligheid van de Staat twee waarschuwingsnota’s overgemaakt aan de minister van Justitie.

2. De waarschuwingsnota’s hebben geen aanleiding gegeven tot toezichtonderzoeken door het Vast Comité I.

3. De regeling in verband met de waarschuwingsnota’s geldt enkel voor federale parlementsleden.