Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-230

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 8 oktober 2010

aan de minister van Justitie

Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles

strafgevangenis
drugverslaving
Nederland
overbrenging van gedetineerden
voltrekking van de straf

Chronologie

8/10/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4377

Vraag nr. 5-230 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 19 april 2010 bracht de commissie voor Justitie en Binnenlandse Zaken van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad een bezoek aan de penitentiaire inrichting Tilburg. In deze gevangenis zijn een aantal Belgische gedetineerden ondergebracht.

Tijdens dit bezoek werd er door de verantwoordelijken op aangedrongen bepaalde regelgevingen op elkaar af te stemmen zodat de samenwerking kan worden vergemakkelijkt.

Concreet gaat het onder andere over de controle op drugs. Zo blijkt het in Nederland mogelijk te zijn om onder toezicht een urinemonster bij een gedetineerde af te nemen zodat het drugsgebruik kan worden getest, daar waar dat in BelgiŽ enkel op vrijwillige basis kan en niet onder toezicht.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Is de minister bekend met deze vaststelling? Worden er voorstellen uitgewerkt om werk te maken van een zekere harmonisering in de drugscontroles?