Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8371

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 februari 2013

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Airbusproject - Overheidssteun - Bedrijven - Informatieplicht - Overzicht - Maatregelen

luchtvaartindustrie
steun aan de industrie
toezicht op overheidssteun
overheidssteun

Chronologie

28/2/2013 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8370

Vraag nr. 5-8371 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van de verschillende Airbusprogramma's kreeg een aantal ondernemingen aanzienlijke overheidssteun. De contracten in dat verband leggen nauwkeurig omschreven informatieverplichtingen op aan de begunstigde ondernemingen. Door middel van periodieke verslagen moeten de bedrijven verantwoording afleggen over het verloop van het project. De administratie moet de rapporten in principe jaarlijks vr een welbepaald tijdstip ontvangen. Meestal is dat 31 maart. Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt echter dat die verplichte periodieke verslagen ofwel te laat, ofwel helemaal niet aan de administratie werden bezorgd. Het Rekenhof stelt ook vast dat de administratie de ondernemingen niet systematisch aan hun informatieplicht herinnert als zij in gebreke blijven. Daardoor is die contractuele informatieplicht een stille dood gestorven.

1) Waarom werd niet nauwkeuriger toegezien op de naleving van de informatieverplichtingen van de begunstigde bedrijven?

2) Welke van die bedrijven zijn hun informatieverplichtingen volledig nagekomen? Welke hebben dat slechts gedeeltelijk of laattijdig gedaan, en welke helemaal niet?

3) Worden er nog maatregelen genomen om de ontbrekende informatie nog op te vragen? Voor welke projecten is dat nog relevant?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

1. Het Rekenhof niet stelt dat de “verplichte periodieke verslagen”, maar “verslagen”, niet op tijd aan de administratie werden bezorgd. Voor de laatste betoelagingsdossiers werden er, volgens de laatste informatie die door mijn beleidscel ontvangen werd, van de 103 vereiste vooruitgangsverslagen 13 nog niet ontvangen. De naleving van de informatieverplichting werd inderdaad niet volledig gerespecteerd, maar bedraagt toch ongeveer 90 %. 

2. Namen van bedrijven worden omwille van begrijpelijke redenen, niet verstrekt. 

3. Wat betreft de informatieverplichtingen heb ik volgende beslissingen genomen :