S. 5-817 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen inzake de foto op de identiteitskaart
Yves Buysse    Jurgen Ceder    Bart Laeremans    Anke Van dermeersch   

kledingstuk
identiteitsbewijs
godsdienst
religieus symbool
foto

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-817/1 5-817/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/2/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/2/2011   Indiening Doc. 5-817/1 5-817/1 (PDF)
3/3/2011   Inoverwegingneming
3/3/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/3/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd