Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1504

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 9 maart 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

COVID-19 - Tijdelijke werkloosheid - Cijfers - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Gegevens - Beschikbaarheid

epidemie
officiële statistiek
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
verlet
gedeeltelijke werkloosheid

Chronologie

9/3/2022 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2022 )
30/3/2022 Antwoord

Vraag nr. 7-1504 d.d. 9 maart 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een aantal Vlaamse steunmaatregelen inzake COVID-19 zijn gebaseerd op gegevens van de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), vandaar de transversale insteek. Ik verwijs ook naar het antwoord van de minister van Sociale Zaken op mijn schriftelijke vraag nr. 7-1462.

Het Rekenhof deed een onderzoek naar de steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis.

In dat kader bleek dat de RSZ op het ogenblik van het onderzoek wel gegevens kon bezorgen over het aantal werknemers dat wegens COVID-19 op tijdelijke werkloosheid kwam te staan, maar blijkbaar kon er geen selectie gegeven worden op basis van het aantal dagen technische werkloosheid. Voor het onderzoek van het Rekenhof zou het nochtans nuttig kunnen zijn om bijvoorbeeld te weten hoeveel werknemers slechts één of een zeer beperkt aantal dagen technisch werkloos waren. Dit geeft immers een onmiddellijk recht op de Vlaamse water- en energievergoeding die werd uitgekeerd.

Ingevolge mijn vraag dienaangaande aan de minister van Sociale Zaken verwijst deze mij voor een antwoord door naar de geachte minister van Werk, aangezien de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) kennelijk het best geplaatst is om mijn vragen te beantwoorden.

1) Zijn de cijfers waarbij een opsplitsing gemaakt wordt op basis van het aantal dagen technische werkloosheid op vandaag ondertussen beschikbaar?

2) Indien ja, kan ik die cijfers bekomen waarbij een onderscheid per provincie gemaakt wordt?

3) Indien niet, wanneer zal het voor de RVA wel mogelijk zijn om de selectie te bezorgen?

Antwoord ontvangen op 30 maart 2022 :

Vragen 1) tot 3)

In onderstaande tabellen kan u het aantal personen terugvinden die in de periode maart 2020-januari 2022 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van Covid-19. Het aantal dagen is het totale aantal dagen dat in de periode maart 2020-januari 2022 werd opgenomen (tabellen 1 en 2).

Tabel 1

Aantal dagen

Aantal verschillende personen


Provincie Antwerpen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Limburg

< 6 dagen

31 492

13 435

27 312

28 487

16 838

6 -< 13 dagen

41 215

18 285

31 808

36 210

20 686

13 -< 20 dagen

28 330

13 181

23 105

25 139

14 791

20 -< 26 dagen

20 532

9 635

16 835

18 675

11 187

26 -< 52 dagen

66 827

31 414

51 777

58 175

35 149

52 -< 78 dagen

31 285

16 353

23 740

29 142

16 944

78 -< 104 dagen

14 394

8 074

10 601

13 765

7 963

104 -< 130 dagen

7 820

4 790

5 518

6 336

4 126

130 -< 156 dagen

5 466

3 398

3 433

3 940

2 702

156 -< 182 dagen

4 168

2 750

2 904

2 984

2 011

182 -< 208 dagen

3 210

2 085

2 123

2 244

1 512

208 -< 234 dagen

3 118

1 880

2 152

2 162

1 410

234 -< 260 dagen

3 095

1 782

2 056

1 960

1 352

260 -< 286 dagen

2 164

1 389

1 326

1 347

781

286 -< 312 dagen

1 527

998

788

858

422

312 -< 338 dagen

1 174

732

500

612

358

338 -< 364 dagen

907

580

364

456

266

364 -< 390 dagen

724

566

301

377

211

390 -< 416 dagen

596

444

242

321

153

416 -< 442 dagen

473

362

144

255

118

442 -< 468 dagen

325

273

121

174

90

468 -< 494 dagen

276

235

70

129

91

494 -< 520 dagen

307

220

52

113

64

520 -< 546 dagen

207

226

77

101

57

546 -< 572 dagen

68

93

13

40

22

572 -< 598 dagen

31

46

5

20

3

Totaal

269 731

134 226

207 367

234 022

139 307

Tabel 2

Aantal dagen

Aantal verschillende personen


Provincie Henegouwen

Provincie Luik

Provincie Luxemburg

Provincie Namen

Provincie Waals-Brabant

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

< 6 dagen

17 036

14 722

2 526

5 540

3 366

7 081

6 -< 13 dagen

25 060

19 304

3 526

7 918

5 237

12 120

13 -< 20 dagen

16 674

13 249

2 582

5 328

3 584

8 926

20 -< 26 dagen

12 770

10 227

2 275

4 286

2 915

7 371

26 -< 52 dagen

45 191

34 594

7 510

15 291

10 527

29 709

52 -< 78 dagen

24 846

16 919

3 145

7 361

5 852

18 091

78 -< 104 dagen

13 050

8 689

1 448

3 569

2 858

9 366

104 -< 130 dagen

7 620

5 024

816

2 028

1 610

6 102

130 -< 156 dagen

5 194

3 434

563

1 346

1 155

4 261

156 -< 182 dagen

3 536

2 758

436

1 068

903

3 182

182 -< 208 dagen

2 631

1 969

363

822

722

2 523

208 -< 234 dagen

2 260

1 678

351

749

619

2 410

234 -< 260 dagen

2 086

1 536

328

740

691

2 328

260 -< 286 dagen

1 417

1 196

227

515

554

1 955

286 -< 312 dagen

1 075

788

112

320

353

1 511

312 -< 338 dagen

680

612

81

236

289

1 269

338 -< 364 dagen

602

438

50

205

245

1 107

364 -< 390 dagen

498

387

37

131

204

945

390 -< 416 dagen

409

260

32

103

182

879

416 -< 442 dagen

313

233

23

94

160

719

442 -< 468 dagen

266

184

19

60

124

638

468 -< 494 dagen

233

138

13

49

92

496

494 -< 520 dagen

250

151

10

54

97

505

520 -< 546 dagen

243

151

18

52

112

593

546 -< 572 dagen

109

63

9

21

42

274

572 -< 598 dagen

39

29

3

8

18

130

Totaal

184 088

138 733

26 503

57 894

42 511

124 491