Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5658

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs

beroep in het informatiewezen
vertaling
tolken
bedrijfskosten
ministerie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4027

Vraag nr. 4-5658 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nogal wat overheidsdiensten maken veelvuldig gebruik van al dan niet beŽdigde vertalers/tolken.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. In welke diensten die onder uw voogdij staan en voor welke zaken wordt gebruik gemaakt van vertalers/tolken en wat is de wettelijke basis daarvoor?

2. Hoeveel keer werd door deze diensten in 2007 en 2008 gebruik gemaakt van een vertaler/tolk ?

3. Hoeveel hebben deze vertalers/tolken binnen deze diensten de overheid gekost in 2007 en 2008?

4. Hoeveel van deze kosten inzake tolk- en vertaaldiensten worden verder doorgerekend aan de gebruikers ervan?