Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1474

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 3 februari 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ziekenhuizen - Defusionering - Situatie in Noord-West-Vlaanderen

ziekenhuis
provincie West-Vlaanderen
plaatselijke overheid
fusie van ondernemingen

Chronologie

3/2/2022 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2022 )

Vraag nr. 7-1474 d.d. 3 februari 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gezondheidszorg is een gedeelde bevoegdheid, vandaar het transversaal karakter.

Het Henri Serruysziekenhuis in Oostende zal de samenwerking die het sinds 2009 had met het Algemeen Ziekenhuis (AZ) Sint-Jan in Brugge beëindigen. Bedoeling is om op termijn een fusie aan te gaan met het private ziekenhuis AZ Damiaan uit Oostende. De procedure om die defusie te realiseren kondigt zich aan als een verbeten stellingenoorlog tussen (de stadsbesturen van) beide steden.

Wij hebben volgende vragen aan de geachte minister:

1) Wat is uw visie op de defusie van beide ziekenhuizen in het licht van de betrachtingen van de overheid om juist méér fusies tussen ziekenhuizen te verwezenlijken?

2) Heeft u of uw administratie direct of indirect initiatieven genomen om deze defusie te voorkomen?

3) Zal u actief tussenkomen in een begeleiding van deze defusie in het licht van de gezamenlijke investeringen die sinds 2009 waren gebeurd?

4) Wat is uw inschatting over de verdere evolutie van het ziekenhuislandschap in Noord-West-Vlaanderen?

5) Aangezien het OCMW-ziekenhuis Henri Serruys aast op een samenwerking met het private AZ Damiaan: hoe kijkt u tegenover de fusie van een OCMW-ziekenhuis met een privaat ziekenhuis in het licht van de subsidiëring? Zullen er daar gevolgen zijn?