Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3324

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 30 september 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Federale overheid - Arbeidsgeneeskunde - Bedrijfsarts - Aantal

overheidsapparaat
arbeidsgeneeskunde

Chronologie

30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4397

Vraag nr. 5-3324 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een aantal jaren geleden werd in een artikel in De Standaard (08.02.2007) aangeklaagd dat de federale overheid niet voldoende arbeidsgeneeskundigen of bedrijfsartsen in dienst had, ondanks de wettelijke verplichting.

Toenmalig topman van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, Georges Monard, zei toen daarover het volgende:

"()De waarheid is dat we er veel te weinig hebben omdat we er vaak geen vinden. Een studie leerde ons waarom: wat de overheid betaalt aan die artsen is vrij bescheiden. En de artsen die desondanks voor de overheid willen werken, kiezen voor de ziekteverzekering die binnen de overheid het best betaalt".

Met andere woorden: het is voor artsen interessanter om controlearts te zijn voor de overheid dan arbeidsgeneesheer.

Onze vragen:

1) Is dit probleem ondertussen aangepakt?

2) Aan welke wettelijke verplichtingen zijn de federale overheidsdiensten onderworpen wat betreft arbeidsgeneeskunde?

3) Op hoeveel overheidsdiensten zijn er momenteel voldoende arbeidsgeneesheren, op hoeveel niet?

4) Hoeveel verdient een arbeidsgeneesheer bij de federale overheid?

5) Hoeveel verdient een controlegeneesheer bij de federale overheid?

6) Zijn er federale overheidsdiensten waar de arbeidsgeneesheer ook optreedt als controlearts?