Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5931

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 20 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Koningshuis - Verplaatsingen - Federale politie - Bijstand - Kosten

geografische spreiding
Koning en Koninklijke familie
politie
officieel bezoek

Chronologie

20/3/2012 Verzending vraag
2/5/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5931 d.d. 20 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij elke uitstap die de leden van de Koninklijke Familie ondernemen, krijgen zij, naar ik aanneem, begeleiding door de ordediensten, onder andere vanwege de federale politie:

1) Welke bezoeken werden er door de leden van de Koninklijke Familie afgelegd in 2008, 2009, 2010 en 2011 in hun officiŽle hoedanigheid? Kan u dat opsplitsen per gewest, dan wel of die bezoeken in het buitenland werden afgelegd?

2) Wat is de kostprijs die daarbij (per jaar en per gewest) door de federale politiediensten verleend wordt en wat behelsde deze bijstand?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

1. In 2008 werden door de leden van de koninklijke familie in het Brussels Gewest, in Vlaanderen, in Wallonië en in het buitenland respectievelijk 110, 63, 27 en 22 officiële verplaatsingen uitgevoerd.

In 2009 waren dit er respectievelijk 144, 55, 30 en 24. In 2010 waren dit er respectievelijk 159, 54, 35 en 20. In 2011 waren dit er respectievelijk 111, 54, 25 en 24.

2. De kostprijs voor deze bijstand bedroeg in 2008 voor het Brussels Gewest, voor Vlaanderen, voor Wallonië en voor het buitenland respectievelijk 70 067 euro, 56 757 euro, 23 028 euro en 138 108 euro.

In 2009 bedroeg de kostprijs respectievelijk 119 765 euro 57 246 euro 31 167 euro en 114 273 euro. In 2010 bedroeg de kostprijs respectievelijk 120 770 euro 54 395 euro 39 899 euro en 156 849 euro. In 2011 bedroeg de kostprijs respectievelijk 74 997 euro, 60 306 euro, 22 818 euro en 162 544 euro.

Deze bijstand bestond uit het verzekeren van de persoonsbeveiliging van de leden van de koninklijke familie en het uitvoeren van de verkeersescortes naar aanleiding van de verplaatsingen per voertuig.