Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2362

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 18 mei 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Rijexamen - Afleggen in een andere taal dan de taal van de regio - Aantallen

verkeersopleiding
taalgebruik
officiŽle statistiek

Chronologie

18/5/2011 Verzending vraag
19/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2362 d.d. 18 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het ministerieel besluit (MB) van 20 juni 2007 houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regels betreffende de organisatie van de examencentra maakt het mogelijk dat voor het theoretisch rijexamen een vrije keuze geldt van het examencentrum. Voor het praktisch examen bestaat die keuze niet, maar wie toch een praktisch rijexamen wil afleggen in een andere nationale taal als die van het examencentrum waaronder hij / zij ressorteert, kan dat doen in een vervangingscentrum in een ander taalgebied.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte staatssecretaris ons zeggen hoeveel personen met een woonplaats op het Nederlandstalig grondgebied een rijexamen in het Frans aflegden sinds het in voege treden van dit MB, opgesplitst in cijfers voor het theoretische en voor het praktische rijexamen? Op welke examencentra werd vaakst een beroep gedaan?

2) Graag kreeg ik dezelfde informatie met betrekking tot de personen met een woonplaats op het Franstalig grondgebied die een rijexamen in het Nederlands aflegden.

3) Graag kreeg ik ook een opsplitsing van de gevraagde cijfers per jaar.

4) Naar verluidt waren de gewestregeringen betrokken bij de totstandkoming van dit MB. Hoe en wanneer gebeurde dat?

Antwoord ontvangen op 19 juli 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden :

1 en 2)

Aantal examens afgelegd door personen woonachtig in Vlaanderen en die het theorie-examen categorie B hebben afgelegd in de Franse taal:

2007 : 8849 (51,29 % in het centrum 1001 bij Schaarbeek en 35,88 % in het centrum 1021 bij Anderlecht);

2008 : 11364 (54,12 % in het centrum 1001 bij Schaarbeek en 35,49 % in het centrum 1021 bij Anderlecht);

2009 : 13773 (55,16 % in het centrum 1001 bij Schaarbeek en 33,75 % in het centrum 1021 bij Anderlecht);

2010 : 14297 (53,40 % in het centrum 1001 bij Schaarbeek en 34,85 % in het centrum 1021 bij Anderlecht).

Aantal examens afgelegd door personen woonachtig in Wallonië en die het theorie-examen categorie B hebben afgelegd in de Nederlandse taal:

2007 : 306 (19,28 % in het centrum 1005 bij Alken, 14,71 in het centrum 1013 bij Wevelgem, 11,11 % in het centrum 1015 bij Brakel en 14,38 % in het centrum 1024 bij Heverlee);

2008 : 383 (20,37 % in het centrum 1005 bij Alken, 13,58 in het centrum 1013 bij Wevelgem, 15,40 % in het centrum 1015 bij Brakel en 19,06 % in het centrum 1024 bij Heverlee);

2009 : 497 (20,12 % in het centrum 1005 bij Alken, 12,07 in het centrum 1013 bij Wevelgem, 19,72 % in het centrum 1015 bij Brakel en 12,07 % in het centrum 1024 bij Heverlee);

2010 : 551 (16,33 % in het centrum 1005 bij Alken, 12,52 in het centrum 1013 bij Wevelgem, 19,42 % in het centrum 1015 bij Brakel en 18,51 % in het centrum 1024 bij Heverlee).

Aantal examens afgelegd door personen woonachtig in Vlaanderen en die het praktijkexamen categorie B hebben afgelegd in een examencentrum in Wallonië:

2007 : 536 (244 in het centrum 1011 bij Doornik);

2008 : 719 (301 in het centrum 1011 bij Doornik, 101 in het centrum 1019 bij 's-Gravenbrakel en 119 in het centrum 1025 bij Ottignies-Louvain-La-Neuve);

2009 : 765 (279 in het centrum 1011 bij Doornik, 123 in het centrum 1019 bij 's-Gravenbrakel en 171 in het centrum 1025 bij Ottignies-Louvain-La-Neuve);

2010 : 903 (422 in het centrum 1011 bij Doornik, 123 in het centrum 1019 bij 's-Gravenbrakel en 173 in het centrum 1025 bij Ottignies-Louvain-La-Neuve).

Aantal examens afgelegd door personen woonachtig in Wallonië en die het praktijkexamen categorie B hebben afgelegd in een examencentrum in Vlaanderen:

2007 : 217 (84 in het centrum 1013 bij Wevelgem en 62 in het centrum 1015 bij Brakel);

2008 : 283 (76 in het centrum 1013 bij Wevelgem en 90 in het centrum 1015 bij Brakel);

2009 : 284 (96 in het centrum 1013 bij Wevelgem, 74 in het centrum 1015 bij Brakel, 31 in het centrum 1018 bij Asse en 39 in het centrum 1024 bij Heverlee);

2010 : 245 (89 in het centrum 1013 bij Wevelgem, 72 in het centrum 1015 bij Brakel, 24 in het centrum 1018 bij Asse en 25 in het centrum 1024 bij Heverlee).

Aantal examens afgelegd door personen woonachtig in Vlaanderen en die het praktijkexamen categorie B hebben afgelegd in een examencentrum in Brussel:

2007 : 2172 in het centrum 1001 1001 bij Schaarbeek en 1008 in het centrum 1021 bij Anderlecht;

2008 : 2702 in het centrum 1001 1001 bij Schaarbeek en 1023 in het centrum 1021 bij Anderlecht;

2009 : 3372 in het centrum 1001 1001 bij Schaarbeek en 1554 in het centrum 1021 bij Anderlecht;

2010 : 3499 in het centrum 1001 1001 bij Schaarbeek en 1332 in het centrum 1021 bij Anderlecht.

Aantal examens afgelegd door personen woonachtig in Wallonië en die het praktijkexamens categorie B hebben afgelegd in een examencentrum in Brussel:

2007 : 168 in het centrum 1001 bij Schaarbeek en 67 in het centrum 1021 bij Anderlecht;

2008 : 364 in het centrum 1001 bij Schaarbeek en 89 in het centrum 1021 bij Anderlecht;

2009 : 382 in het centrum 1001 bij Schaarbeek en 145 in het centrum 1021 bij Anderlecht;

2010 : 305 in het centrum 1001 bij Schaarbeek en 91 in het centrum 1021 bij Anderlecht.

3) Zie hierboven.

4) De gewesten werden geconsulteerd volgens de procedure die is voorzien in het protocol van 24 april 2001 tot regeling van de betrokkenheid van de Gewestregeringen bij het ontwerpen van de reglementering op het vervoer.

De gewesten hebben positief advies verleend omtrent het ontwerp van ministerieel besluit (op 20 februari 2007 voor het Vlaamse Gewest, op 09 februari 2007 voor het Waalse Gewest en op 27 december 2006 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

De regel die stelt dat een kandidaat een examen mag afleggen in een taalkundig vervangingscentrum was reeds voorzien in het ministerieel besluit van 7 februari 1977 betreffende de territoriale bevoegdheid van de examencentra, dat werd opgeheven door het koninklijk besluit van 20 juni 2007.