Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-380

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 4 maart 2020

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Verlof voor erkende mantelzorgers - Voorwaarden - Erkenning - Koninklijk besluit - Stand van zaken

sociale zekerheid
mantelzorg
verlof om sociale redenen

Chronologie

4/3/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 )
9/7/2020 Antwoord

Vraag nr. 7-380 d.d. 4 maart 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gezondheidszorg is een transversale aangelegenheid.

De wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers heeft wijzigingen aangebracht aan de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen waardoor een nieuw thematisch verlof in het leven is geroepen, met name het verlof voor erkende mantelzorgers. Deze wet trad in werking op 1 oktober 2019.

De werknemer die dit nieuw verlof voor mantelzorg wil opnemen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Hij moet onder meer erkend zijn als mantelzorger. In dit kader dient nog een koninklijk besluit uitgevaardigd te worden door de geachte minister van Sociale Zaken. Op heden is dit koninklijk besluit er nog niet en is het dus nog niet mogelijk om het nieuwe verlof voor mantelzorg aan te vragen bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA).

1) Wat is de stand van zaken met betrekking tot dit koninklijk besluit?

2) Maakt de regering verder werk van dit koninklijk besluit voor zover dit verzoenbaar is met haar status van regering in lopende zaken?

Antwoord ontvangen op 9 juli 2020 :

1) Het besluit werd bekendgemaakt op 25 juni 2020.

Voor de uitvoering van de wet van 17 mei 2019 was een centraal register van de mantelzorgers nodig, een soort databank voor ziekenfondsen waarmee ze de erkenningsaanvragen zullen kunnen verwerken. De ziekenfondsen hadden een extra periode tot september gevraagd om dit te implementeren, gezien er door de gezondheidscrisis ten gevolge van Covid-19 veel andere taken moeten worden beheerd. Om die reden is de inwerkingtreding van het besluit op 1 september 2020 voorzien, in overleg met de ziekenfondsen.

2) Het ontwerp van koninklijk besluit sluit aan op de wet van 17 mei 2019 en kan beschouwd worden als deel uitmakend van de lopende zaken. Het gaat om een loutere uitvoering van de wet, en niet om een nieuw initiatief van mijnentwege want sedert het begin van de regeerperiode werk ik aan een ontwerptekst.