Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4419

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Ge´ntegreerde Politie - Sociale dienst - Berichten - E-mail - Taalgebruik

politie
elektronische overheid
taalgebruik

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
26/10/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3638

Vraag nr. 5-4419 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De sociale dienst van de ge´ntegreerde politie (SSD GPI) stuurt op regelmatige basis e-postberichten door naar een bestand van e-postadressen dat deze dienst in zijn bezit heeft. Er wordt mij meegedeeld dat deze dienst regelmatig Franstalige e-postberichten naar Nederlandstaligen verstuurt, ook wanneer deze er uitdrukkelijk en herhaaldelijk om hebben verzocht om hen voortaan enkel nog Nederlandstalige e-postberichten toe te sturen.

Volgens artikel 41 van de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken gebruiken de centrale diensten (en bij verwijzing, de uitvoeringsdiensten met zetel in Brussel-Hoofdstad) voor hun betrekkingen met particulieren die van de drie talen waarvan de betrokkenen zich hebben bediend.

Mijn vragen aan de geachte minister:

1) Welke e-postadressen zijn er opgenomen in dit gegevensbestand van de SSD GPI? Hoeveel e-postadressen betreft het momenteel en om hoeveel Nederlands- en Franstaligen gaat het precies?

2) Via welke kanalen komt deze dienst aan deze e-postadressen? Op welke wijze wordt de te gebruiken taal bepaald bij de versturing van berichten naar deze adressen?

3) Hoe komt het dat deze dienst niet reageert op verzoeken tot verandering van taalregime, ook niet na herhaaldelijke en uitdrukkelijke verzoeken?

4) Welke maatregel neemt de geachte minister om ervoor te zorgen dat, overeenkomstig de taalwet in bestuurszaken, steeds de juiste taal wordt gebruikt bij het versturen van deze berichten?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :

1. In het gegevensbestand van de VZW SSD GPI worden de e-mailadressen opgenomen van de begunstigden van de VZW. Op 7 augustus 2012 waren 2 2361 e-mailadressen in het bestand opgenomen van gebruikers die verkozen de e-mails van SSD GPI in het Nederlands te raadplegen en 14 171 e-mailadressen van gebruikers die de e-mails van SSD GPI in het Frans wensten te ontvangen. 

2. Concreet, geven de begunstigden bij hun registratie op de website aan of zij al dan niet e-mails van SSD GPI wensen te ontvangen. De gebruikers kunnen via de instellingen van de site zelf bepalen of zij de e-mails in het Nederlands, dan wel in het Frans wensen te ontvangen. Indien een pagina evenwel in de andere landstaal geconsulteerd wordt, wordt die taal opgeslagen en bij een volgende raadpleging van de site toegepast. 

3 De automatische band tussen de taal waarin de site het laatst werd geraadpleegd en de taal waarin de e-mails worden opgesteld, laat uiteindelijk de gebruiker zelf toe een taalkeuze te maken. 

4. In de toekomst zullen de begunstigden niet langer zelf hun taalkeuze kunnen wijzigen. Concreet zal de VZW SSD GPI de taal hanteren van de taalrol tot dewelke de begunstigde behoort.