Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6301

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 22 mei 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Turkije - Asielaanvragen - Lijst van veilige landen - Europese Unie

Turkije
politiek asiel
officiŽle statistiek
asielzoeker

Chronologie

22/5/2012 Verzending vraag
27/6/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6300

Vraag nr. 5-6301 d.d. 22 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op vrijdag 11 mei keurde de ministerraad de lijst van veilige landen goed. Het zou gaan om zeven landen, meer bepaald AlbaniŽ, BosniŽ-Herzegovina, MacedoniŽ, Kosovo, ServiŽ, Montenegro en India. Asielaanvragers uit voornoemde landen maken weinig kans om in BelgiŽ asiel te krijgen en hun asielaanvraag zal dan ook binnen de vijftien dagen worden behandeld.

Hoogst opmerkelijk is dat Turkije, dat nochtans al zeven jaar de status van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie geniet, in deze lijst ontbreekt.

Graag een antwoord op onderstaande vragen:

1) Welke zijn de redenen waarom een land als India wťl, en Turkije niet in de lijst van veilige landen werd opgenomen?

2) Betekent dit dat de regering Turkije als een onveilig land beschouwt?

3) Hoe rijmt de regering het ontbreken van Turkije in de lijst van veilige landen met het feit dat Turkije al zeven jaar kandidaat-lidstaat is?

4) Hoeveel asielaanvragen van Turkse staatsburgers werden sinds het begin van de toetredingsonderhandelingen in 2005 ingediend? Hoeveel werden er effectief erkend?

Antwoord ontvangen op 27 juni 2012 :

De lijst veilige landen van herkomst werd aangenomen op basis van de Belgische en Europese wetgeving, en rekening houdende met de nationale en internationale rechtspraak in deze materie. Conform de Belgische Vreemdelingenwet, werd het advies van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen ingewonnen rekening houdende met meerdere criteria, zoals het aantal ingediende asielaanvragen, de erkenningsgraad, een analyse van internationale rapporten en het gevoerde beleid in buurlanden.

Turkije is sinds 1999 officieel een kandidaat lidstaat van de Europese Unie. De toetredingsonderhandelingen hieromtrent zijn gestart in 2005.

Het aantal asielzoekers van Turkse nationaliteit in België :

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012453

380

250

284

259

277

414

115


2012 : periode 1 januari tot en met 30 april.

Het aantal Turkse onderdanen aan wie de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming werd toegekend, bedroeg 69 in 2008, 90 in 2009, 82 in 2010 en 66 in 2011.