S. 5-854 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet wat de aanvraag van de machtiging tot verblijf betreft
Yves Buysse    Jurgen Ceder    Bart Laeremans   

toelating van vreemdelingen
buitenlandse staatsburger
illegale migratie
minister
asielzoeker
verblijfsrecht
politiek asiel
discretionaire macht
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-854/1 5-854/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/3/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/3/2011   Indiening Doc. 5-854/1 5-854/1 (PDF)
24/3/2011   Inoverwegingneming
24/3/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/3/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd