Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5699

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden

geldboete
Belgen in het buitenland
overtreding van het verkeersreglement
taalgebruik

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4712

Vraag nr. 4-5699 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een kennis die woonachtig is aan de Vlaamse kust en die een verkeersboete heeft opgelopen in Duitsland, deelt mij mee dat hij door de Duitse administratieve autoriteiten in het Frans werd aangeschreven over deze verkeersinbreuk. Dat wil zeggen: een uittrekstel van de vaststellingen van de verkeersovertreding was in het Duits opgesteld, maar de toelichtende nota in het Frans.

Vanzelfsprekend zijn de Duitse administraties niet onderhevig aan de Belgische taalregeling, maar het roept wel vragen op dat inwoners uit het Nederlandse taalgebied in BelgiŽ door de Duitse autoriteiten in het Frans worden aangeschreven.

1.Hoe geraken buitenlandse autoriteiten in het algemeen, en de Duitse autoriteiten in het bijzonder, die verkeersovertredingen van Belgen in hun land vaststellen, aan de identificatiegegevens van de betrokkenen? Door wie worden die verstrekt? Wordt daarbij melding gemaakt van het taalgebied waarin de betrokkene woont?

2.Vindt de geachte minister het normaal dat iemand die aan de Vlaamse kust woont door buitenlandse autoriteiten in dergelijke gevallen in het Frans worden aangeschreven? Wordt er ter zake een initiatief genomen om dergelijke toestanden in de toekomst in de mate van het mogelijke te vermijden?