Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7618

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 17 december 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Bpost - Klantendienst - Taalgebruik

postdienst
taalgebruik

Chronologie

17/12/2012Verzending vraag
5/3/2013Antwoord

Vraag nr. 5-7618 d.d. 17 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wie klachten heeft over de werking van bpost, kan daarmee terecht bij de klantendienst. Dat kan onder meer telefonisch gebeuren. Een particulier die contact opnam met deze dienst, meldt mij dat hij werd te woord gestaan door iemand die geen Nederlands kende en vroeg om Frans te spreken. Indien dit correct is, dan is dit in alle geval in strijd met de taalwet in bestuurszaken.

1) Hoe is deze dienst georganiseerd om ervoor te zorgen dat Nederlandstaligen in het Nederlands en Franstaligen in het Frans worden voortgeholpen?

2) Hoeveel personeelsleden zijn er tewerkgesteld op het telefonisch onthaal van de klantendienst? Hoeveel Nederlandstaligen en hoeveel Franstaligen? Welke taalkennisvereisten worden aan hen gesteld? Hoeveel personeelsleden voldoen ook effectief aan deze vereisten (opgesplitst volgens taalaanhorigheid)?

3) Klopt het dat het gebeurt dat Nederlandstaligen die deze dienst opbellen door Franstalig personeel dat geen Nederlands kent te woord worden gestaan?

4) Welke maatregelen neemt de geachte minister in voorkomend geval?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2013 :

bpost deelt me mee dat de organisatie van de klantendienst alle garanties voor het respecteren van de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken biedt:

Er zijn momenteel 353 medewerkers waarvan 169 N en 184 F (verdeling gebaseerd op het aantal Nederlandstalige en Franstalige oproepen).

Vermits er doorverwezen wordt op basis van de taalkeuze van de klant, worden aan hen geen eisen gesteld met betrekking tot de kennis van de andere landstalen.