Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-740

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2010

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid

Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid

muziek
overheidsapparaat
taalgebruik
officiŽle statistiek

Chronologie

28/12/2010Verzending vraag
17/5/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-741

Vraag nr. 5-740 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor het Nationaal Orkest van BelgiŽ.

Kan u mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 17 mei 2011 :

Ik verwijs naar het antwoord van de Staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, aan wie de vraag eveneens werd gesteld.