Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3319

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 30 september 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Civiele bescherming - Vrijwilligers - Aanwerving - Statuut

burgerbescherming
vrijwilligerswerk
aanwerving
beroepsstatus

Chronologie

30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4411

Vraag nr. 5-3319 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2009 stuurde de voorzitter van de vrijwilligers van de civiele bescherming, de heer Roland Dobbelaere, een noodsignaal uit: "Bij de volgende serieuze overstroming zal er niemand meer zijn om de zandzakken te vullen" (het Nieuwsblad 21.02.2009).

Het aantal vrijwilligers is in de meeste eenheden aanzienlijk geslonken en de gemiddelde leeftijd ligt hoog. "We zijn een echte ouwe-peekesclub geworden", aldus Dobbelaere, met alle gevolgen van dien. Jong bloed is dringend nodig om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Het ongenoegen tegenover Binnenlandse Zaken is groot. Blijkbaar is men daar al jaren doof voor de grieven van de vrijwilligers en wordt niet eens geantwoord op brieven van kandidaat-vrijwilligers.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt, zei de vrijwilligers absoluut te willen behouden en te willen investeren in een betere opleiding. Hij kondigde ook aan dat werd gewerkt aan een nieuw statuut dat mogelijk nieuwe mensen zou aantrekken.

Toch duurde het nog tot september 2010 vooraleer een echte campagne werd gelanceerd om kernvrijwilligers te werven voor de Civiele Bescherming. Hierbij werden infodagen georganiseerd, lokale jobbeurzen bezocht en flyers, badges en pins uitgedeeld op grote evenementen. Bovendien kregen alle beroepsagenten, kernvrijwilligers en vrijwilligers een persoonlijke brief waarin hen werd gevraagd hun naaste omgeving warm te maken voor de taak van kernvrijwilliger bij de Civiele Bescherming. De campagne bleek een groot succes met 583 kandidaturen.

Onze vragen:

1) Kan de minister een overzicht per eenheid geven van het aantal beroepsmedewerkers, kernvrijwilligers en vrijwilligers op dit moment?

2) Is daarmee telkens het voorziene kader opgevuld?

3) Wat is momenteel de gemiddelde leeftijd bij de kernvrijwilligers en de vrijwilligers?

4) Werd effectief een nieuw statuut gecreŽerd voor de vrijwilligers?

- Zo ja, wat houdt dat in? Wordt een onderscheid gemaakt tussen een kernvrijwilliger en een vrijwilliger en zo ja, op welke vlakken?

- Zo niet, waarom niet? Wordt hieraan nog gewerkt of is dit plan afgevoerd?

5) Werd effectief geÔnvesteerd in een betere opleiding?

- Zo ja, op welke manier en wat is de kostprijs?

- Zo niet, waarom niet? Wordt hieraan nog gewerkt of is dit plan afgevoerd?

6) Er waren 583 kandidaturen voor 400 vacatures.

- Hoeveel kandidaten slaagden voor de test waaruit moest blijken of ze medisch geschikt zijn als kernvrijwilliger?

- Hoeveel kandidaten hebben ondertussen hun opleiding afgerond en zijn effectief kernvrijwilliger?

- Werd een wervingsreserve aangelegd van kandidaten die geslaagd waren in de test en de opleiding, maar die niet onmiddellijk aan de slag konden? Zo ja, om hoeveel mensen gaat het?