Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2951

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 12 augustus 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Kalmthoutse Heide - Brand - Evaluatie - Materiaal - Samenwerking met Nederland

natuurreservaat
brand
brandbestrijding
wederzijdse bijstand

Chronologie

12/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4409

Vraag nr. 5-2951 d.d. 12 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind mei 2011 verwoestte een brand ongeveer 600 hectaren in de Kalmthoutse heide, veruit de grootste ramp die het waardevolle natuurgebied ooit trof. Zoals men na elke ramp van deze omvang mag verwachten, werd een evaluatie aangekondigd, zodat de nodige lessen en conclusies kunnen worden getrokken.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Heeft de beloofde evaluatie ondertussen plaatsgevonden? Zo ja, wie was daar bij betrokken?

2) Tijdens en na de brand bleek bij brandweerlieden heel wat frustratie te bestaan over ontoereikend en/of verouderd materiaal. Zijn deze klachten terecht?

3) Er bleek een (groot) gebrek te zijn aan speciale bosbrandweerwagens (terreinwagens van het type 4x4 of 4x6). Na de grote heidebrand van 1996 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos enkele bosbrandweerwagens aan die ter beschikking werden gesteld van de gemeentelijke brandweerkorpsen op wier grondgebied de Kalmthoutse Heide ligt. Het bleek hier echter om een eenmalige actie te gaan en bedoelde voertuigen blijken ondertussen verouderd en aan vervanging toe. Klopt dat bericht?

4) Tijdens de brand werd duidelijk dat er geen mogelijkheid bestaat om een blushelikopter in te schakelen. Gezien het feit dat sommige plaatsen enkel vanuit de lucht te blussen zijn, zou dit nochtans een nuttige investering zijn. Klopt het dat dergelijke helikopters nergens voorhanden zijn?

5) Hoe verliep de samenwerking met Nederland? Zijn hier nog zaken voor verbetering vatbaar? Is er ter zake reeds overleg geweest met Nederlandse instanties? Zo ja, wat was hiervan het resultaat?

6) Volgens sommige persberichten had het Antwerpse brandweerkorps op woensdag 25 mei honderd brandweermannen paraat staan om in te grijpen, maar mocht niemand naar Kalmthout. Klopt dat bericht? Zo ja, wat was hiervoor de reden? Ging hierdoor geen kostbare tijd verloren?

7) Werden er ondertussen reeds voorstellen gedaan en/of beslissingen genomen in verband met de aanpassing, vervanging en/of aankoop van materieel?

8) Welke andere bevindingen, lessen en conclusies werden uit de brand op de Kalmthoutse Heide getrokken?