Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3321

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 30 september 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Turbo Jet - Blusvoertuig - Civiele Bescherming - Evaluatie - Kosten

burgerbescherming
brandbestrijding

Chronologie

30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4413

Vraag nr. 5-3321 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In mei 2010 heeft de minister de Turbo Jet ingehuldigd. Dat krachtig blusvoertuig is uitgerust met twee vliegtuigreactoren waardoor een wolk van water tot 100-150 meter ver kan worden gestuwd. Het kan worden ingezet bij gespecialiseerde interventies zoals de bestrijding van plas- of tunnelbranden. De minister sloot daarvoor een samenwerkingsakkoord af met BASF.

Aangezien de klassieke middelen van de meeste brandweerkorpsen te klein zijn, wordt de tussenkomst van de Turbo Jet gevraagd via de operationele eenheden van de Civiele Bescherming. De brandweerkorpsen coördineren daarop de ontplooiing van de Turbo Jet op het terrein.

Binnenlandse Zaken betaalt tien jaar lang een jaarlijkse bijdrage van bijna 110 000 euro uit het Sevesofonds om met nog meer slagkracht te kunnen optreden tegen grote branden en de daardoor veroorzaakte vervuiling.

Onze vragen:

1) Hoe vaak werd de Turbo Jet sinds de inhuldiging reeds gebruikt en waar?

2) Waren de resultaten naar wens?

3) Hoeveel mensen zijn nodig om de Turbo Jet te bedienen ?

4) Aan wie wordt de jaarlijkse bijdrage betaald?

5) Wat gebeurt er na 10 jaar: is de Turbo Jet dan eigendom van de Civiele bescherming of niet?

6) Wat is de verwachte levensduur van de Turbo Jet?

7) Zijn er, buiten de jaarlijkse bijdrage, de kosten voor water en schuim en de personeelskosten, nog andere kosten voor de Turbo Jet? Zo ja, welke?

8) Wat houdt het samenwerkingsakkoord met BASF in aan wederzijdse verplichtingen?