Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2149

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 20 april 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Belgocontrol - Luchtruimstudie voor de regionale luchthaven Wevelgem-Bissegem - Resultaten

luchthaven
luchtverkeersleiding
veiligheid van het luchtverkeer
Skeyes

Chronologie

20/4/2011 Verzending vraag
26/5/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2149 d.d. 20 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) maakte geen deel uit van het samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Staat en de Gewestelijke luchthavenbeheerders, waardoor deze luchthaven geen beroep kon en kan doen op de diensten van Belgocontrol, wat de andere luchthavens wel kunnen. Dit betekent dat de luchthaven momenteel opereert in een niet-afgebakend, ongecontroleerd gebied. De luchthavendirectie is daarom al lange tijd vragende partij voor een afgebakend en beveiligd luchtruim. De kosten die de WIV hierdoor moet maken inzake veiligheid, gaat ten koste van noodzakelijke investeringen om de luchthaven in stand te houden en uit te breiden. Het spreekt voor zich dat dit de concurrentiepositie van de luchthaven niet ten goede komt.

De Intercommunale heeft daarom op 21 oktober 2009 een studie besteld bij het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol wat de veiligheid en controle van het luchtruim betreft. Deze studie zou worden aangevat op 4 januari 2010 en hiervoor werd 4 maanden werk in het vooruitzicht gesteld. De WIV heeft die resultaten op heden nog steeds niet mogen ontvangen.

1. Kan de staatssecretaris mij meedelen of de studie die Belgocontrol zou uitvoeren over de verkeersveiligheid van het vliegveld Wevelgem-Bissegem, reeds is gefinaliseerd?

2. Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?

3. Zo neen, waarom laat deze studie zolang op zich wachten en wanneer worden de resultaten kenbaar gemaakt?

Antwoord ontvangen op 26 mei 2011 :

De studie waar het geachte lid in zijn vraag naar verwijst, werd door Belgocontrol intussen gefinaliseerd. De resultaten ervan zullen op woensdag 8 juni eerstkomend aan de luchthavendirectie van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem meegedeeld worden