Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2965

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 12 augustus 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Dienst Sociale Inspectie - Personeelsbestand

zwartwerk
mensenhandel
arbeidsinspectie
leidinggevend administratief personeel

Chronologie

12/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4403

Vraag nr. 5-2965 d.d. 12 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de werkgroep "Mensenhandel" van de commissie Binnenlandse Zaken werden in de eerste maanden van 2010 hoorzittingen gehouden, onder meer met vertegenwoordigers van de sociale inspectie.

Zowat alle sprekers die tijdens deze hoorzittingen het woord namen wezen er op dat de dienst sociale inspectie in feite onderbemand is en dat, indien de regering wenst dat de sociale inspectie meer in de onderzoeken naar illegale tewerkstelling en mensenhandel investeert, het personeelsbestand moet worden uitgebreid. De onderzoeken zijn immers arbeidsintensief en tijdrovend.

Mijn concrete vragen zijn:

1) Kan de geachte minister een overzicht geven van de evolutie van het personeelsbestand van de dienst sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid per gewest, vanaf 2005 tot 2010?

2) Kreeg de sociale inspectie sinds het verslag van de commissie extra middelen en mensen om de strijd tegen de illegale tewerkstelling en mensenhandel te kunnen voortzetten of zelfs te intensifiŽren? Zo ja, in welke mate?